Drogy na školách. To je stále častěji řešené téma. V poslední době se mluví o tom, že by ředitelé škol měli mít možnost udělat žákům test na drogy. Na Klatovsku s tím některá vedení škol souhlasí, jiná jsou proti, a to i přesto, že v nich užívání drog není výjimkou.
Jednou ze škol, kde o drogách už ví své, je základní v Železné Rudě. „Naše město je centrum hazardu a drog. To se všeobecně ví. Ve škole jsme před několika lety řešili u žáků ze sedmé až deváté třídy, u chlapců a jedné dívky, užívání drog. Prostě byli ve škole „mimo". Něco se řešilo i s policií," uvedl ředitel školy Ctirad Drahorád.

Nešlo ale o poslední případ, ale i tak s tím, že by dělal žákům testy, nesouhlasí. „V poslední době si někteří starší žáci vykouří marihuanu, ale častěji běžné cigarety, které jim prodají na tržnicích včetně levného alkoholu. Ale testy na drogy ať provádí lékař na žádost školy, policie nebo rodičů," dodal Drahorád.

Se závislými kuřáky mají svoji zkušenost i v Kašperských Horách. „Mám pocit, že někteří žáci si bez ranní cigarety bohužel neumějí cestu do školy ani představit. S cestou ze školy je to podobné. V tomto směru má už nyní každá škola své „závisláky". Pokud jde o tvrdší drogy, pak jsme v našich končinách ještě stále relativně v klidu," řekl ředitel kašperskohorské školy Richard Nový, který přiznal, že ale podezření na užívání drog už jednou měli. „Test však žádnou návykovou látku nepotvrdil," sdělil Nový.

„Rodiče v rámci generálního souhlasu podepisují škole i souhlas s testováním na návykové látky. Máme testovací sady i vyškolenou metodičku prevence. Děti velice dobře vědí, že pro nás není žádný problém takový test udělat," pokračovaů Nový.

Problém s tvrdými drogami dosud neřešili ani v Nýrsku, i když i tam podezření kvůli podivnému chování, kdy se žák bezdůvodně neovlivnitelně chechtal, měli. „Řešili jsme kouření, alkohol, energetické nápoje, což máme ošetřeno ve školním řádu. S testy na drogy samozřejmě souhlasím. V současné době jsme vybaveni alkoholtestry a spoléhám na spolupráci rodičů, protože se v minulosti osvědčila," pochvalovala si ředitelka školy ve Školní ulici Alena Linhartová.

S žákem, který by přišel do školy pod vlivem drog, nemají zkušenost v sušické škole v Lerchově ulici. „Pokud máme podezření na užívání drog žákem, týká se tento problém především časového úseku pátek večer až sobota večer a je věcí rodičů sledovat a vědět, kde a s kým se dítě schází a mluvit s ním o jeho problémech. To ale předpokládá komunikaci mezi rodičem a dítětem od jeho útlého věku, nikoliv začít v době puberty," uvedla školní metodička prevence Dana Smolová, která s testy na drogy u žáků v základní škole nesouhlasí. Podle ní je to v kompetenci policie.

Bohužel sami rodiče mnohdy to, že jejich dítě „koketuje" s drogami, ani netuší. O tom pro Deník pod podmínkou anonymity promluvil bývalý žák klatovské základní školy, jehož spolužák drogy užíval. „Začalo to asi v osmé třídě, kdy jsme často popíjeli a někdo přinesl marjánku. Kamarád vše rád zkoušel, a tak si dal. Bohužel mu to zachutnalo, a tak ji sháněl častěji. Máma si myslela, že mu dává peníze na svačiny a obědy, ale on si střádal na marjánku. Trvalo to poměrně dlouho, než to jeho rodiče zjistili, a nedal bych ani ruku do ohně za to, že nezkusil něco tvrdšího. U toho už jsem ale nebyl," popsal mladík, který dodal, že je vše o partě, se kterou se žáci schází, ta je buď stáhne je sportu, k muzice nebo k drogám.

Podle statistik organizace Řekni ne drogám, řekni ano životu je v České republice odhadováno 300 000 náctiletých ve věku 15-19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou.