„Chtěli jsme si prostě připomenout historii školy a školství v naší obci. Škola je totiž stále hlavní prioritou naší obce,“ informoval starosta Předslavi Petr Šindelář. A oslavy to byly velkolepé. Přilákaly totiž několik stovek obyvatel obce a spádových obcí. Školou tu totiž za ta léta prošlo několik generací

Školní budova byla v Předslavi postavena v roce 1860.

„Pozvali jsme veřejnost, pamětníky, bývalé zaměstnance i žáky kteří touto školou prošli,“ říká ředitelka školy Alena Kroupová.

Ty obveselilo vystoupení pěveckého sboru, připraveno bylo promítání filmu o obci Předslav a její historii i současnosti. Vydána byla i brožura, ve které se čtenáři dozvědí vše o naší škole.

Celé sobotní odpoledne se pak konal den otevřených dveří ve škole, kde byly vystaveny učební pomůcky, které používali žáci tenkrát a které se používají dnes. K vidění tu byly staré i současné učebnice,“ pokračuje ředitelka.

„Podle historických záznamů, které se dochovaly, je jasné, že historie školství v naší obci sahá k roku 1722, kdy byla v obci zřízena jednotřídní triviální škola. Tehdy se děti učily třem základním předmětům: čtení, psaní, počítání. Školu navštěvovaly i děti z Klatov a Švihova. Později vznikla dvoutřídní škola u Krátkých. Časem ale již byla nedostačující a současně příliš vzdálená od kostela, do kterého musely děti každý den chodit. Proto byla roku 1860 postavena nynější školní budova, ve které se zpočátku vyučovalo ve dvou třídách. Roku 1891 byly na severní straně budovy přistavěny dvě třídy (nynější kuchyně, jídelna a tělocvična). Bylo tak zřízeno pět tříd, které navštěvovalo čtyři sta třináct dětí,“ prozrazuje důležitá data z historie školy ředitelka.

Oslavy se konaly v sále předslavské sokolovny, kde bylo o všechny hosty postaráno.

Mezi účastníky oslav byl například Miloslav Partyngl, který se sice v Předslavi narodil, ale do školy tu chodil jen do první a druhé třídy. „Pak se naši odstěhovali. Bylo to ve čtyřicátých letech dvacátého století. Na školní léta tady ale vzpomínám velice rád. Na učitelku Šlajsovou i pana ředitele Duchka. Prohlédl jsem si školu a vzpomínal. Byla to krásná léta,“ svěřil se Deníku pamětník.

Pětaosmdesáté výročí slavila o víkendu také česká škola v Srní. I na Šumavě bývalé žáky a pedagogy potěšily žáci školy svým vystoupením. Své knihy o Šumavě zde představila spisovatelka Marie Malá a nechyběla ani prohlídka obce a současné školy, kde se prezentovaly práce i úspěchy dětí.

„Připraveny byly ukázky hasičské techniky, prohlídky informačních center, vzpomínkového parku a dalších dominant obce. Akce se vydařila, a to nás moc těší,“ řekla starostka Ivana Pěčová.