Dvě trojky a na druhé straně jednu jedničku dali svým radním osmáci a deváťáci ze Šafránkovy ZŠ a MŠ Nalžovské Hory. Děti nejvíce kritizovaly kulturní vyžití a životní prostředí ve městě, naopak nejspokojenější jsou s pomocí radnice škole.

„Je málo kulturních akcí, v obci není kino a bylo by dobré založit divadelní spolek jako v Těchonicích,“ to jsou tři hlavní připomínky chlapců a děvčat ke kulturnímu vyžití. Se sportovním již jsou spokojenější. Kladně hodnotí vybudování sportovního hřiště s umělým povrchem, měla by se ale zlepšit údržba fotbalového hřiště - povrch, úprava okolí.

Podle školáků by se měly stanovit otevírací hodiny pro sběrný dvůr a zlepšit údržba veřejné zeleně. Na rozdíl od svých vrstevníků z větších měst mají ještě jeden netradiční problém. „Hlavně by se měl zajistit úklid posečené trávy, která často zůstává ležet na chodnících a cestách,“ upozornili radní školáci.

Nedostatky našli i na dopravním spojení. Vedení Nalžovských Hor by podle nich mělo podniknout kroky k urychlení příprav obchvatu obce z důvodu velmi hustého silničního provozu obcí a zlepšit návaznost autobusového spojení - např. spoj od Sušice přijíždějící do Nalžovských Hor v 15.20 nemá návaznost na spoj na Klatovy, který odjíždí o několik minut dříve, takže bývalí žáci školy ze Zavlekova a Tužic, kteří studují v Sušici, musejí čekat v Nalžovských Horách 90 minut na další spoj, který odjíždí v 16.50.

Velmi pozitivně je školáky hodnocena pomoc radnice škole. „Je hodnocena velmi kladně, protože škola dostává dostatečné množství finančních prostředků na provoz školy, vytápění i nákup moderních učebních pomůcek, kterými je škola dostatečně vybavena,“ vysvětlil ředitel školy Karel Zdeněk.

Mimořádnou pochvalu dostali od školáků radní za zlepšení vzhledu náměstí, sportovní hřiště, odpočívadla pro turisty a zakoupení techniky pro úklid obce.

Starosta: Dobré

Zatímco školáci si s vysvědčením pro radní dali práci, starosta z Nalžovských Hor Jan Kněz se jím na rozdíl od svých kolegů z jiných obcí a měst příliš nezaobíral. „Vysvědčení je dobré, je to pro nás námět pro další práci. Více k tomu nemá cenu něco říkat,“ řekl Deníku bez bližších podrobností Kněz.

8. třída
9. třída