Škola v Bolešinech byla zřízena v kamenné budově postavené za vlády Marie Terezie. Původně tato stavba sloužila jako obecní sýpka a na školu byla přebudována roku 1892. Vedle základní školy byla roku 1966 zřízena i samostatná mateřská škola. Dne 23. května 1980 ale mateřská škola stěhovala do nové budovy, postavené v „akci Z“ za pomoci rodičů. Okolo budovy byla pro děti založena prostorná zahrada. Ve školním roce 1999/2000 začala za provozu mateřské školy přístavba dvou pater pro základní školu a podkrovní byty. Základní škola zahájila provoz v nové budově v lednu 2001.

V lednu 2005 se mateřská škola rozhodnutím vedení obce spojila se základní školou do jednoho právního celku a začala nová moderní etapa v dějinách školy. „Propojení přineslo výhody ekonomické, ale i setkávání v jedné budově a na společných akcích školy. To zlepšilo vzájemnou spolupráci, komunikaci a mělo vliv i na dobré vztahy. Děti z MŠ znají důvěrně prostředí školy, všechny zaměstnance a jejich přechod do základní školy se stal méně náročný,“ sdělil ředitel Michael Burianek.

Po sloučení nastala také velká přeměna celé budovy i okolí, což si měli možnost návštěvníci prohlédnout právě během oslav. Ty začaly před školou, kde promluvili hosté, kteří nešetřili chválou na ředitele, ale i učitele, kteří tam vyučují. A to, že bolešinská škola je velmi oblíbená, bylo patrné i z velké účasti příchozích. Pro ty si děti ze školky i školy připravily krásná vystoupení, která sklidila velký potlesk. Následně bylo přichystáno divadlo, prohlídka školy a následně v kulturním domě zábava se skupinou Pelíšky. U školy se o hudební zpestření postarala kapela 3G.