Změny po sametové revoluci a odliv obyvatelstva z vesnice ovlivnily bohužel i tuto školu. Nejdříve byl zrušen druhý stupeň a později se škola stala dislokovaným pracovištěm ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory.

„V současné době máme jednu třídu, kde jsou spojeni žáci 2., 4. a 5. ročníku. Ve druhém ročníku je pět dětí, ve čtvrtém čtyři a v pátém také čtyři žáci. Většina dětí je ze Strašína. Jedna žákyně dojíždí ze Soběšic, jednoho žáka vozí rodiče z Nezdic a jeden žák k nám dojíždí až ze Sušice,“ informuje Jaroslava Blahutová ze ZŠ Strašín.

Ve škole pracuje vedoucí učitelka, učitelka ve školní družině a pedagogická asistentka. Učitelky se individuálně věnují slabším žákům, žákům se specifickými poruchami učení, ale i nadaným dětem.

„Jsme vybaveni šesti počítači připojenými k internetu. Děti dokonce navázaly kontakt se školou v Turecku. Odpolední družina má pestrou náplň. Děti soutěží ve vědomostních soutěžích, sportují, věnují se výtvarným a pracovním činnostem. Podle nového školního vzdělávacího programu mají druháci jednu hodinu anglického jazyka a starší žáci tři hodiny. Proto se mohou všichni podle svých možností zapojit ve čtvrteční družině, která je vedena převážně v angličtině. V pátek se promění v herce a herečky a během roku stačí nacvičit dvě pohádky. Mohou se naučit hrát na zobcovou flétnu. To vše pak mohou předvést rodičům a spoluobčanům na „Posvícenských slavnostech“, při rozsvěcování stromečku, na vánoční besídce nebo v pásmu pro maminky a babičky. Žáci pomáhají udržovat i čistotu kolem školy, prostranství před OÚ nebo u kašny,“ pokračuje vedoucí školy.

Obec Strašín maximálně podporuje zachování školy. Rodiče každého žáka, který dokončí školní rok v této škole, obdrží na konci června finanční částku. Z částky 5 000 korun jsou odečteny náklady, které by rodiče museli zaplatit průběžně během školního roku. Například za pomůcky a pracovní sešity, věci na výtvarné a pracovní činnosti, vstupné a jízdné na divadla, dopravní hřiště, sportovní utkání a podobně. Vloni i letos mohli žáci jezdit na plavecký kurz do Horažďovic. Dětem ze sociálně slabších rodin je z této částky placeno i jízdné do školy nebo obědy.

Škola je vyzdobena pracemi žáků a působí útulně, i když tam nemají nejmodernější vybavení. „Často sem zavítají bývalí žáci, kteří si uspořádají sraz po mnoha letech a vzpomínají na doby, kdy do strašínské školy chodili. Je zajímavé slyšet, že jim spojené třídy na prvním stupni byly ku prospěchu. Museli stále intenzívně pracovat přímo s učitelem nebo při samostatné práci. Pokud se zaposlouchali do výuky jiného ročníku, tak si látku opakovali nebo se přiučili něco dopředu,“ dodala Blahutová.