„Škola má dostatečný počet žáků, nejde o školu výjimkovou. Mateřská škola je organizována jako jednotřídní, letos s 26 žáky. Její kapacita je využita na maximu. Každoročně se stává, že nemůžeme uspokojit všechny zájemce. Základní škola je využita z poloviny kapacity. Letos máme ve škole 30 žáků. Jsou dvě třídy, v jedné je spojený 1., 2. a 3. ročník, ve druhé jsou žáci 4. a 5. ročníku. Do školní družiny je k docházce přihlášeno 29 žáků,“ sdělila ředitelka Petra Červená.

V následujícím čase se budeme zaměřovat na vyrovnávání rozdílů zapříčiněných složitým covidovým obdobím. Výhodou je nízký počet žáků, každý má individuální péči a pomoc kdykoliv ji potřebuje. Přestože měli stoprocentní účast během distančního vzdělávání, doufají, že tento způsob výuky je už nečeká.

Ředitelka si velmi pochvaluje spolupráci se zákonnými zástupci. „Pokud to situace dovolí a můžeme pořádat mimoškolní akce, bývá účast na nich téměř stoprocentní,“ poznamenala Červená.

Ve školní družině mají děti velké množství volnočasových aktivit od sportovního vyžití, výtvarných a rukodělných prací až po akvaristiku. „Snažíme se žáky vést ke zdravému životnímu stylu. V rámci výuky dojíždíme na kurz plavání. Družinu bude celým letošním rokem provázet projekt „ Harry Potter“. Pokud to situace dovolí navštívíme divadlo. Již nyní máme pro děti s DDM Klatovy domluvený projekt zaměřený na zdravovědu. Chtěli bychom se opět zúčastnit představení nazvaného Planeta Země 3000 v kině Šumava. Výbornou spolupráci máme s knihovnou v Klatovech,“ sdělila ředitelka a dodala: „Výborná je též naše spolupráce se zřizovatelem, který nás maximálně podporuje.“