„Vytipovali jsme jako vhodnou lokalitu areál BMX, která je vzdálená od obydlených částí města, takže tam by nikoho vyznavači skatu nerušili,“ uvedla klatovská místostarostka Věra Tomaierová.

Z bývalého skateparku město nechalo odstranit sportovní prvky a prostory jsou využívány k jiným druhům sportů například k volejbalu či basketbalu.