Místo bývalé sirkárny SOLO v Sušici by mohlo vzniknout obchodní centrum. Vedle poboček řetězců Albert, Billa, Tesco, Penny a Lidl, které už v Sušici stojí, by tam tak vznikl další market.

„Investorem je firma „SUŠICE s.r.o., Tleskačova 1660, Kuřim". Název stavby je „Centrum obchodu a služeb, Sušice – ul. Hrádecká". Návrh obsahuje dvě budovy – „Obchod A" s potravinářským zbožím a tzv. „Retail" – přízemní objekt, kde by mělo být umístěno několik obchodů s nepotravinářským zbožím a službami a dále společné parkoviště pro cca 175 vozidel," sdělila místostarostka Sušice Věra Marešová.

Stavba je navržena v území bývalé SOLO sirkárny v trojúhelníku mezi ulicemi Nádražní a Hrádecká, které se sbíhají do kruhového objezdu u tzv. „Daliborky". V tomto území jsou nyní opuštěné objekty, které by měly být v rámci stavby odstraněny.

V současné době investor zpracovává návrh územní studie. „Pracovní verzi předal investor na stavební úřad v Sušici. Povolovací proces stavby bude zahájen až podáním řádné a všemi nutnými přílohami doplněné žádosti o územní rozhodnutí," uvedla Marešová.

Názory jsou různé

Názory na tuto stavbu se však v Sušici mezi obyvateli rozcházejí. „Myslím si, že nové obchodní centrum by nebylo špatné. Možná by zde byly obchody, které jsou jen ve větších městech, například Hervis, Intersport, Deichmann a tak. Nejsem proti tomu, aby tady něco takové vzniklo. Budovy, které na tom místě nyní jsou, stejně jen chátrají a pochybuji,  že by město mělo peníze na to, aby je opravilo nebo tam něco postavilo samo," řekl Deníku Karel Drozda ze Sušicka.

Opačný názor má Vladimír Gregora. „Podle mě je tady marketů až dost. Máme tady skvělé malé obchůdky, kde seženeme to, co potřebujeme. Měli bychom podporovat naše menší podnikatele a ne sem tahat další větší řetězce. Přijde mi to zbytečné," zhodnotil Gregora.

Jedním ze sušických podnikatelů je například Karel Rendl, který provozuje pekařství. „Já se konkurence nebojím," přiznal podnikatel.

Stavba obchodního centra může být odvrácena. „Město má zákonné prostředky, jak stavbě zabránit, protože v této době připravuje zadání nového územního plánu. Stejně tak vlastník dotčeného pozemku, na kterém má být stavba umístěna, má zákonné prostředky, jak se bránit, případně požadovat náhrady," uvedla na závěr místostarostka.