„Nedávno byl týden, kdy siréna houkala snad třikrát. Říkal jsem si, že to snad není možné. Přes den mi to ani tak nepřijde, ale v noci je to hrozné, když usínáte a najednou začne řvát siréna a je po spaní. Po chvíli zase jezdí auta a houkají, ale to je běžné, když spěchají k zásahu. Hlavně mě pak vytočí, když se pak z novin nebo od známých dozvím, že to třeba bylo jen kvůli tomu, že hořela popelnice nebo nějakému menšímu požáru. Kvůli tomu vzbudí půlku města,“ řekl Jan Pavlík z Klatov.

VÍCE MOŽNOSTÍ

Sirény se používají pro svolávání sborů dobrovolných hasičů, je ale i více způsobů vyrozumění. „Akustický signál přes sirény zazní jen v případě, že je aktivována jednotka sboru dobrovolných hasičů a to bez ohledu na jaký typ zásahu je povolána. K jinému účelu tento signál neslouží a nemůže být spuštěn „jen tak“. Dalšími možnostmi jsou hlasová zpráva obsahující pokyny k výjezdu odeslaná na mobilní telefon, SMS, zpráva na pager a další,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

MOBILNÍ OPERÁTOR MŮŽE BÝT PŘETÍŽEN

Přesto, že v moderní době techniky existuje mnoho způsobů, jak se dá svolávat, je siréna nejspolehlivější. „Poplach vyhlášený sirénou je základním způsobem vyhlášení poplachu, je jím i proto, že přenos signálu do sirén je radiový a tudíž nezávislý na mobilních sítích a poskytovatelích datových připojení. Všechny ostatní způsoby vyhlášení poplachu by za extrémního zatížení přenosových sítí nemusely fungovat spolehlivě, sítě by byly přetížené a neodesílaly by zprávy včas,“ vysvětlil Poncar.

Stejný postoj má ke svolávání sirénou i starosta Klatov Rudolf Salvetr. „Je to ryze z praktických důvodů, aby skutečně byli hasiči co nejrychleji na problematickou situaci upozorněni. Ve chvíli, kdy jde o ohrožení nejen majetku, ale případně i životů, ustupuje i určité pohodlí do pozadí. Nikdo neví, kdy jejich zásah bude potřebovat,“ uvedl starosta Salvetr.