„Jde o opravu povrchu komunikace o celkové délce 4,8 km. Stavba zahrnuje frézování vozovky, lokální sanaci poškozených míst, pokládku nových asfaltových vrstev, opravu propustků, zpevnění krajnic, vodorovné dopravní značení a osazení směrových sloupků,“ uvedla za Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje Kateřina Schejbalová. Frézování vozovky dělali pracovníci za částečné uzavírky, ale v současné době je komunikace zcela uzavřena kvůli pokládce asfaltových vrstev, která potrvá do 22. listopadu. „Ostatní práce již budou probíhat za částečné uzavírky. Termín dokončení stavby je 7. prosince,“ dodala Schejbalová. Do konce listopadu musí řidiči počítat s omezení také při cestě z Hrádku do Sušice, kde se rovněž opravuje povrch vozovky, mění svodidla a bude se pokládat nový asfalt.