Chudenín, Modrava, Horažďovice i Defurovy Lažany by se mohly v letošním roce dočkat nových komunikací, u které spravuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

„V letošním roce jsou prozatím schválený opravy povrchů komunikací na silnici II/188 z Horažďovic na Velký Bor a Defurovy Lažany. Tam se plánuje kompletní výměna povrchu komunikací, který je již ve špatném stavu. Dále budou pokračovat práce na obchvatu města Klatov,“ říká ředitel správy a údržby silnic Klatovy Jiří Velíšek.

V letošním roce by se mohli dočkat nového průtahu obcí v Chudeníně u Nýrska a bezpečněji by mělo být pro motoristy i cyklisty na Modravě. Tam se plánuje například výstavba nové křižovatky.

„Na obě akce, Chudenín i Modravu, podáme letos v dubnu žádosti o dotaci přes regionální operační programy. V obou případech se na investičních akcích budou spolupodílet obce,“ pokračuje Velíšek.

„Průtah obcí Chudenín bude pro naší obec jednou z největších investičních akcí, na kterou se připravujeme již několik let. Opravena by měla být silnice II/190 Nýrsko – Všeruby. Je připravena projektová dokumentace, máme dokončené stavební řízení a je vydané stavební povolení. Naše obec se bude na projektu spolupodílet tím, že v naší režii bude výstavba chodníků a nového veřejného osvětlení. Celkový rozpočet této akce je zhruba dvacet milionů korun a obec Chudenín se bude podílet jednou třetinou všech nákladů. Kdy se s rekonstrukcí průtahu začne, záleží na dotacích a Plzeňském kraji, rekonstrukci průtahu už ale nutně potřebujeme, komunikace je již ve velmi špatném stavu“ informuje starosta Chudenína Petr Zahrádka.

Také výstavba moderní křižovatky v centru obce Modrava bude společným projektem obce Modravy a Plzeňského kraje. „Křižovatku potřebujeme, abychom v obci zajistili bezpečný provoz pro naše obyvatele i všechny návštěvníky obce. Součástí výstavby nové křižovatky bude i výstavba nových autobusových zastávek, které nám tady chybí. Potřebujeme zvýšit bezpečnost řidičů, chodců, cyklistů. Už tady bohužel došlo k jednomu smrtelnému úrazu následkem srážky cyklisty s autobusem a dalším neštěstím chceme do budoucna předcházet,“ řekl starosta Modravy Antonín Schubert.
„Co se týče křižovatky na Modravě, tam se v současné době vyřizuje stavební řízení,“ dodal Velíšek.

Pokud správa a údržba silnic získá potřebné finanční prostředky na obě investiční akce, stavební práce začnou ještě v letošním roce.