V lednu se projednával případ u Okresního soudu v Klatovech. Žalobkyně, kterou je zdravotní sestra, se domáhala určení neplatnosti výpovědi pro nadbytečnost, jež jí byla dána zaměstnavatelem – Sušickou nemocnicí, s. r. o., a to v období covidové krize na podzim 2020. Během řízení trvajícího bezmála dva roky se snažila Sušická nemocnice, s. r. o., prokázat důvod výpovědi pro nadbytečnost, a to proto, že žalobkyně byla zaměstnána na pracovní pozici asistentka zdravotního ředitele a v případě nutnosti zástup – zajištění služeb na pozici staniční sestry se specializací S 3.

„Žalovaná nemocnice argumentovala tím, že pracovní poměr zdravotního ředitele skončil, a proto také byla dána částečná nadbytečnost pro žalobkyni, asistentku ředitele. Soud nicméně tuto argumentaci zcela odmítl. Výpověď pro nadbytečnost označil za neplatnou. Pochybnosti soud měl při zkoumání formálních náležitostí výpovědi i při zkoumání objektivních skutečností, které k výpovědi vedly. Po formální stránce byla výpověď dle soudu nedostatečná co do vymezení výpovědního důvodu, kdy jen ocitovala zákoník práce, ale konkrétněji nevymezila a neoznačila onen důvod nadbytečnosti tak, aby jej nebylo možno následně měnit,“ uvedla zastupitelka Sušice Jitka Kroupová, která se soudu účastnila, a dodala: „Soud dokonce při ústním vyhlášení rozsudku a jeho odůvodnění uvedl, že je absurdní v době covidové krize ‚vyhodit‘ zdravotní sestru. Následně soud uvedl, že ačkoli se pozice žalobkyně nazývala ‚asistentka zdravotního ředitele‘, fakticky vykonávala činnosti i další, byla i hlavní sestrou, asistentkou, skladnicí, a soud uvedl, že žalobkyně nebyla nadbytečná, ale naopak naprosto nepostradatelná.“

Nemocnice v Sušici.
Nemocnice vyhodila v covidu sestru pro nadbytečnost, soud to označil za absurdní

V červnu se případ dostal ke Krajskému soudu v Plzni, který dal rovněž za pravdu Harantové. Ta nyní čeká na písemné vyjádření a bude se chtít vrátit do práce. „Čekám na písemnou formu rozsudku, aby tento rozsudek nabyl právní moci. Následně by mě mělo vedení Sušické nemocnice vzít zpět do pracovního procesu, a to v úseku ředitelství, dle mé podepsané pracovní smlouvy, abychom mohli společně pokračovat v aktivní podpoře ve prospěch místního referenda. Ve smlouvě je uvedeno, že konkrétní vymezení druhu práce je obsaženo v popisu pracovní pozice, včetně všech případných specifikací pracovního místa, se kterým byl zaměstnanec seznámen před podpisem této pracovní smlouvy. Ale uvidíme, co vzejde z písemného závěru odvolacího soudu, proto je potřeba na toto rozhodnutí počkat,“ okomentovala zdravotní sestra, která dostala výpověď pro nadbytečnost v období, kdy byli v Sušické nemocnici, s. r. o., odvoláni městskou radou (valnou hromadou nemocnice) jednatelé Pavel Hais a Václav Rada.

Vedení nemocnice se k celé situaci zatím vyjádřilo jen stručně. „Zatím čekáme na písemné vyhotovení rozsudku, tam by mělo být vše uvedeno a zdůvodněno. To písemné vyhotovení by mělo být do měsíce,“ sdělil jednatel nemocnice Karel Požárek.