Této akce se zúčastnili poskytovatelé sociálních služeb působící na území Klatov i zástupci klatovského i krajského úřadu. „Cílem setkání byla komunikace a prohlubování vzájemné spolupráce. Odcházeli jsme velice spokojeni, pravděpodobně tedy budeme pokračovat v setkávání u „kulatého“ stolu i příští rok,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Klatovy Marie Malkusová.