Nejsou živí, ale dřevění a šumavský národní park je připravil pro geocachery, milovníky hledání skrytých schránek.

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, při níž počítačoví nadšenci hledají různé skrýše. „Prostřednictvím internetu se mohou do této hry zapojit tisíce lidí po celém světě. Funguje díky přesnosti dnešních GPS systémů a možnosti výměny informací o nově založených skrýších mezi účastníky hry. Jedni vymýšlí a skrývají, druzí hledají. Obecně řečeno, hra spočívá v tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině říká cache – v češtině „keš“. Na internetu zveřejní její souřadnice a různé doplňující informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají,“ popsala princip Jana Zvettlerová z Národního parku Šumava (NPŠ).

NPŠ se vydal na stezku této celoplanetární hry minulý rok naučnou mystery cache „Lýkožrout smrkový 2009“ v blízkém okolí Borových Lad. „Přijetí od přímých účastníků bylo příznivé a přes počáteční distanc české GC komunity k nováčkovi se geocacheři na Šumavě mohou těšit na pokračování vlastních parkových aktivit na tomto poli,“ uvedla Lenka Dvořáková z NPŠ.

Nová multicache „V ráji šumavském“ již svým názvem naznačuje souvislost se stejnojmenným románem Karla Klostermanna a zavede účastníky na místo, kde se část děje knihy, zachycující situaci po ničivé vichřici z 21. října 1870, odehrává. „A právě do této schránky, v krajině mezi vrcholy Křemelná, Poledník a Oblík, byl vypuštěn jeden ze dvou sedmicentimetrových dřevěných poutníků – Koorovec 002. Jeho kolega 001 již také přistál v jiné ze šumavských schránek,“ prozradila Dvořáková.

Travel Bug (TB, česky cestovní brouk), je ve hře geocaching položka s unikátním číslem, jež se vkládá do schránek. Číslo umožňuje sledovat její pohyb mezi schránkami a měřit vzdálenost, kterou již TB od svého prvního vložení urazil. TB se samozřejmě pohybuje jen díky vůli geocachera, jenž jej ve schránce najde a přenese do schránky jiné. „Kam až se TB dostane, je závislé na kombinaci uvážení nálezce a instrukcí, které má každý TB na své domovské stránce na Geocaching.com. Instrukce může vypadat např. ‘odneste mě do Austrálie’ nebo ‘chci být ve schránkách umístěných v lese’ atp. Parkoví TB nemají konkrétní úkol, a budou tedy putovat dle uvážení nálezců. Až budeme mít první údaje o jejich pohybu, rádi se o ně v obecné formě podělíme,“ uzavřela Dvořáková s připomínkou, že národní park si váží aktivit geocacherů na území NP, jsou-li krabičky zakládány v souladu s návštěvním řádem a respektují-li zonace a zásady ochrany přírody.