„Prvotním cílem vedoucím ke vzniku občanského sdružení pro venkov na pomezí jižních a západních Čech s názvem Panoráma bylo zaštítit různé kulturní akce, které se v naší obci začaly na počátku devadesátých let dvacátého století realizovat. Já jsem ale přišla až do trošku rozjetého vlaku. To už to na zámku žilo,“ říká předsedkyně sdružení Eva Smolíková.

„Naše sdružení nabízí osvětovou a kulturní činnost v prostoru ohraničeném městy Nepomuk, Blatná a Horažďovice. Podporujeme místní umělecké aktivity, vydáváme odborné a osvětové publikace, snažíme se prohlubovat vazbu lidí k místu, kde žijí. Pořádáme semináře k výměně a nabytí zkušeností z různých oblastí lidské činnosti. Vydáváme noviny Panoráma, pořádáme koncerty vážné i nevážné hudby i výstavy různého zaměření,“ pokračuje předsedkyně.
Občanské sdružení Panoráma každoročně vyhlašuje také fotografickou soutěž pro amatéry „Obec a její lidé“, která je velice populární.

„Pomáháme také při tvorbě naučných stezek a iniciovali jsme myšlenku na postavení rozhledny a na její výstavbu jsme nastřádali dosti podstatnou částku,“ popisuje bohatou činnost sdružení Smolíková.

Panoráma má sice zapsáno jen patnáct členů, ale další dobrovolníci a kamarádi tomuto sdružení pomáhají a spolupracují s ním.

Členové sdružení rádi mezi sebe uvítají i další zájemce z řad veřejnosti. Stačí prý jen trocha volného času a chuť k práci i zábavě.