Nejstarší a největší je SDH Myslív, který byl založen 2. října 1892, do sboru se tehdy přihlásilo 35 občanů.

V současnosti má sbor sedmdesát členů, zásahová jednotka sboru je zařazena do kategorie JPO 3. Myslívští dobrovolní hasiči se pravidelně účastní akcí Okresního sdružení hasičů Klatovy, od roku 2006 pořádají i vlastní soutěž – Myslívský požární překážkový útok.

Od klasických soutěží se myslívský překážkový útok liší tím, že při požárním útoku se družstva setkávají s překážkami, s kterými se mohou setkat i při skutečném zásahu, například vypnutí elektrického proudu, použití žebříku nebo ustrojení do ochranných pomůcek.

Hasiči, podobně jako ostatní spolky, jsou aktivní také v oblasti kultury. „Pořádáme například masopustní průvod, pouťovou zábavu, podílíme se i na organizování akce Myslív = sport + zábava,“ vyjmenoval velitel SDH Myslív Miroslav Dajč.

Dalším sborem Myslívska je Sbor dobrovolných hasičů Milčice, který byl založen v roce 1930. Nyní má 27 členů, do činnosti se zapojují také mladí členové. Sbor se pravidelně zúčastňuje okrskových soutěží, zásahové družstvo je zařazeno do kategorie JPO 5. Nechybí ani kulturní aktivity, hasiči v Milčicích pořádají například předpouťové posezení. „Snažíme se v obci hasiče udržet, je to tradice. Zásahové družstvo je samozřejmě důležité i pro rychlou pomoc při požárech nebo jiných událostech,“ vysvětlil starosta sboru Josef Bečvář.

Nejmenším sborem je s patnácti členy SDH Loužná, který byl založen 28. dubna 1932. „Činných členů je pouze necelá polovina, ale účastníme se okrskové soutěže, kterou jsme v roce 2007 u příležitosti oslav 75. výročí založení sboru sami pořádali. Pořádáme také masopustní průvod, stavění májky nebo pouťovou zábavu,“ uvedl starosta sboru Josef Pinta.

Hasiči v Loužné pořádají také různé brigády, například sběr šrotu, starají se také o udržování okolí kapličky v Loužné.