Zastupitelstvo města Klatovy schválilo dotaci České basketbalové federaci na pořádání Mistrovství Evropy v basketbalu dívek v kategorii U20 v Klatovech ve výši 750 000 Kč z Fondu dotací pro rok 2019, dále dotaci Folklórnímu spolku Šumava Klatovy na pořádání XXVI. Mezinárodního folklórního festivalu Klatovy ve výši 150 000 Kč ze Zlatého fondu pro rok 2019 a dotaci na pravidelné aktivity dětí a mládeže za I. pololetí 2019 přesahujícím v jednotlivém případě částku 50 000 Kč z Fondu dotací pro rok 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Ilustrační foto.
Slavnostní žehnání nového kříže