ÚSPĚŠNÉ DĚTI

Na přelomu let 1906 a 1907 byl v obci zřízen prozatímní výbor hasičů, který sbor řídil do první valné hromady. Ta se konala 24. února 1907 a celkem měl sbor po svém založení 41 členů. „V současné době čítá sbor 88 členů včetně žen a dětí. Ve stejném roce byla pořízena ruční stříkačka firmy Smékal. V roce 1937, k 30. výročí založení sboru, byla zakoupena motorová stříkačka od téže firmy. Kroužek mladých požárníků byl založen v roce 1983 ze žáků základní školy. Jeden z prvních členů kroužku Milan Běloch, je v současnosti jeho dlouholetým hlavním vedoucím. V současné době má kroužek mladých hasičů 25 dětí,“ uvedl za pačejovské hasiče Radek Junger.

Činnost dětského kroužku je pestrá. Děti se věnují zejména výcviku a přípravě na soutěže, kterým zpravidla předchází soustředění. Vedle toho se věnují různé zájmové činnosti či nacvičování kulturních programů. Děti pravidelně dosahují významných úspěchů na různých soutěžích (Hra Plamen a Požární ochrana „Očima dětí“).

ŽENY NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

V roce 1986 projevily zájem o práci ve sboru ženy a tak se vytvořilo ženské družstvo. V roce 2007 se jeho počet zvýšil o mladé dívky, které svým pilným přístupem získaly několik významných ocenění v hasičském sportu. Zejména v Pošumavské hasičské lize se umisťovaly vždy na předních příčkách, v roce 2012 se staly jejími vítězkami. V roce 2018 se staly vítězkami okresní soutěže žen v Rabí ve II. kategorii. Ženy se velmi aktivně podílejí na kulturním dění ve sboru a jeho chodu.

V roce 2003 byla zřízena výjezdová jednotka JPO III., což v poplachovém plánu znamená, že působnost jednotky je i mimo území katastru obce Pačejov. „Pro činnost této jednotky byla v roce 2005 pořízena za přispění obce CAS 32 Tatra 148. V roce 2017/2018 proběhla generální oprava tohoto vozidla za přispění Plzeňského kraje a obce Pačejov. Na základě dotací a obce Pačejov získala v roce 2018 jednotka SDH nový dopravní automobil Ford Transit. Nikdy nikdo neví, kdy bude pomoc hasičů potřebovat. A hasiči bez kvalitního vybavení, nikomu moc nepomohou,“ uzavřel Junger.