"Na veřejném sázení stromků ve Spáleném lese se sešlo cca 35 účastníků, mezi nimi bylo i několik dětí. Vysadili jsme zhruba 700 sazenic listnatých stromů při cestě k památníku. Na závěr jsme si společně opekli vuřty. Myslím, že se sázení vydařilo a v podobných akcích budeme pokračovat. Mnozí z účastníků říkali, že se budou příležitostně chodit dívat, jak stromky rostou. Poděkování patří všem, kteří přišli," uvedl za pořadatele akce místostarosta Klatov Martin Kříž.

Akci zajistil Odbor životního prostředí a Odbor školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice ve spolupráci s Lesy města Klatov. Myšlenka na společné sázení stromů se zrodila na jednání komise Zdravého města Klatovy. "Následně jsme ji probrali s několika klatovskými spolky, kterým jsme nabídli zapojení," dodal místostarosta.

Křest CD skupiny Adys v Klatovech.
Skupina Adys ve velkém pokřtila své druhé CD, vystoupil také Vojtaano a Fiasko