Za bavorské sousedy se jednání zúčastnil ministr zdravotnictví Bavorska pan Klaus Holetschek a předseda krajského zemského sněmu Horní Falce Franz Löffler. „Bavorská strana chce, aby hranice zůstala propustná pro občany České republiky, kteří na území Bavorska pracují, proto jsme se sešli, abychom domluvili další postup,“ shrnuje účel schůzky náměstek hejtmanky a dodává, že z příhraničí cestují za prací do Německa tisíce lidí.

Salvetr informoval ministra o zavedení možnosti nechat se zdarma otestovat každé tři dny, které vydala vláda. "Informoval jsem také o skutečnosti, že nemáme personální kapacity na to, abychom na hranici zbudovali odběrové centrum,“ pokračuje Salvetr s tím, že ale také sdělil, že nemocnice v Klatovech,, Stodu, Domažlicích a Sušici rozšířily otevírací dobu odběrových center a budou provádět odběry i v neděli.

Kraj také požádal o spolupráci Armádu České republiky, aby vojáci pomohli s navýšením personálních kapacit. Německo situaci řeší odběrovými místy na přechodech, např. přímo na Lískové mají pendleři možnost se nechat otestovat. „Shodli jsme se zástupci bavorské strany, že v tomto rozsahu jsme schopni to společně zvládnout, že obě strany mají zájem na tom, aby pendlerům byly cesty za prací umožněny, a budeme činit kroky k tomu, abychom jim to usnadnili,“ uzavřel Salvetr.