Podle údajů, které nedávno zveřejnila česká vláda, dvě třetiny českých dětí požily alkoholické nápoje ještě před dosažením třináctého roku života, což je suverénní první příčka světového žebříčku před Nizozemskem a Rakouskem.

Podle údajů z roku 2006 jsou české děti a mladiství suverénně v čele žebříčků pravidelné konzumace piva: například alespoň jednou za týden se napije každý třetí chlapec a každá pátá dívka. V tomto „výkonu“ se českým teenagerům mohou vyrovnat pouze vrstevníci z Ukrajiny. „Je na čase, abychom nastavili jasná legislativní pravidla, která lépe ochrání dospívající generaci před alkoholem a tabákem a umožní jí lepší start do života,“ řekl při této příležitosti ministr Kocáb.

Rodičům a učitelům může pomoci i internet

Kromě u odborníků mohou rodiče zkusit najít odpovědi na některé otázky týkající se požívání alkoholu dětmi a mladistvými i na internetových stránkách. Vyzkoušet je možné například stránky www.pobavmeseoalkoholu.cz. Jejich iniciátorem je Evropské fórum pro zodpovědné pití, podle něhož stránky byly sestaveny tak, aby mladé lidi informovaly o alkoholu – co je to alkohol, co alkohol umí a jaké jsou u nás zákony v souvislosti s ním. Tato stránka může také posloužit jako pramen informací pro učitele při vzdělávání 11– až 16letých mladistvých a samozřejmě právě pro rodiče.