„Cílová částka potřebná na celkovou rekonstrukci byla podle odborného posudku varhanáře Petera Nožiny vyčíslena na čtyři sta tisíc korun. K veřejné sbírce jsme přistoupili zejména proto, že posvátný prostor, kde jsou varhany umístěny, má unikátní akustické vlastnosti. Hudební veřejnost by je jistě ocenila, varhanních koncertů se v našem městě nekoná mnoho," uvedl farář Církve čs. husitské v Klatovech Tomáš Procházka.

V kostele v Dukelské ulici jsou v rámci sbírky plánovány i benefiční koncerty, na kterých vystoupí například žáci klatovské ZUŠ J. Kličky nebo sbor Šumavan. „První z koncertů žáků ZUŠ bude adventní koncert 15. prosince od 18 hodin," upřesnil Procházka, podle nějž by nástroj po opravě sloužil právě i žákům klatovské ZUŠky. „Pokud by se mohli žáci učit hrát na nástroji, který se aspoň trochu blíží chrámovým varhanám, bylo by to pro ně samozřejmě přínosem. Ve škole máme k dispozici pouze elektrofonické varhany, takže pro žáky by to byla nová zkušenost," přivítal by opravu varhan ředitel ZUŠ Klatovy Josef Gabriel.

Přispět je možné na transparentní účet sbírky číslo 115-2688330217/0100, kam bylo už vloženo cca šest tisíc korun. Počátečními dary přispěli kromě plzeňského biskupa Církve čs. husitské Filipa Štojdla také Apoštolská církev v Beverwijku v Holandsku, vokální sbor Canticorum z Plzně, který v kostele v Dukelské ulici koncertoval na letošní Noci kostelů a Jiří Sieger. „Do zprávy pro příjemce prosíme vyplňte jméno nebo název darujícího subjektu kvůli identifikaci plateb. Všem případným dárcům patří velké poděkování," doplnil Procházka.

David Kojan