Třicet let stál v čele obce Modrava a zasloužil se výraznou měrou o její rozkvět. Netajil se ani svými názory směrem k Národnímu parku Šumava. Poslední rozloučení s touto výraznou šumavskou osobností se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna ve 14 hodin ve smuteční síni v Sušici.