Správa NP a CHKO Šumava (Správa) se shodla se zástupci obcí a Rada NP Šumava ve čtvrtek schválila nový přechodný návštěvní řád. Bude platit jen tři měsíce - od 1. 5. do 31. 7. letošního roku a vodáci, kteří původně měli přijít pořádně zkrátka, jenže se za ně postavili starostové, na tom budou zhruba stejně jako vloni. Na některé šumavské řeky mohou vyrazit už příští týden. Přijetí řádu je důležité nejen pro vodáky, ale i cykloturisty.

„Jednání Rady jednomyslně schválilo návštěvní řád, i když zatím jen jako provizorní. V otázce splouvání Teplé Vltavy došlo jen k nepatrným změnám oproti pravidlům platným v loňském roce,“ uvedl předseda Rady Jan Stráský. Zatímco obce mohou být s výsledkem jednání spokojeny, to samé se rozhodně nedá říci o členech Vědecké sekce, kteří až na jednu výjimku Radu bojkotovali. „Způsob, jakým byla Rada svolána, postrádá jakoukoli logiku. Nedodržují se ani ta nejzákladnější pravidla jednacího řádu,“ vyjádřil se pro Deník člen výkonného výboru Rady a Vědecké sekce Jan Farkač.

Až do 20 hodin

Největší diskuse se sváděly při tvorbě návštěvního řádu, o splouvání řeky Vltavy v úseku Soumarský Most – most u Pěkné, kde oproti loňsku došlo k mírným změnám. Tento úsek lze splouvat v období od 1. do 31. května jen o sobotách a nedělích, od 1. června pak každý den. Vodáci mohou být proti loňsku na vodě o dvě hodiny déle, splouvání je povoleno od 8 do 20 hodin.

Dodržovat se ale musejí určitá omezení. „Při výšce hladiny 50 – 55 cm může splout nejvýše 81 registrovaných plavidel denně, při výšce hladiny nad 55 – 61 cm může splout nejvýše 108 registrovaných plavidel denně, při výšce hladiny nad 61 cm není počet plavidel omezen“ informovala Jana Zvettlerová ze Správy.

Uvedené výšky hladiny jsou vyznačeny ryskou na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8 hodin. Při poklesu hladiny pod 47 cm, resp. 52 cm bude vydáno upozornění, že následující den může nastat stav, kdy nebude možné příslušný úsek splouvat.

„Při registracích budou vodáci postupovat stejně, jak tomu bylo v loňském roce, tzn. prostřednictvím registračního systému na stránkách www.npsumava.cz, nebo v povolené době splouvání přímo v místě nástupu u Soumarského mostu,“ doplnila Zvettlerová.

Nic se nezměnilo

Úseky vodních toků, pro které zůstala pravidla stejná jako v loňském roce:

Vodní tok Vydra je splavný v úseku Modrava – Antýgl od 15. 3. do 31. 5. jen o sobotách a nedělích, v době od 8 do 18 hodin.
Otava v úseku Čeňkova Pila – Rejštejn od 15. 3. do 31. 10., v době od 8 do 20 hodin.

Řeka Vltava v úseku Borová Lada – Polka je splavná od 15. 3. do 31. 5. jen o sobotách a nedělích, v době od 8 do 18 hodin, výška hladiny a počet plavidel není omezen.

Úsek Lenora – Soumarský Most budou moci turisté splouvat v období od 1. 5. do 31. 10., od 8 do 20 hodin. Výška hladiny, při které je možné splouvat, je 45 cm a více, počet plavidel je neomezen.

„Úsek most u Pěkné – Nová Pec je v období od 1. 5. do 31. 10. splavný v denní době od 8 do 20 hodin. Výška hladiny, při které je možné tento úsek splouvat, není omezena, taktéž není omezen počet plavidel,“ uzavřela Zvettlerová.

(ki, jv, mf)