Rybník Hnačov byl vždy vyhledávanou rekreační lokalitou. V posledních letech se kvalita vody ale velmi zhoršila. Důvodem byly toxické sinice. „Rybník je od podzimního výlovu vypuštěný. Opravuje se výpustní zařízení a staví nový bezpečnostní přeliv. Protože je rybník bez vody, probíhá v něm tzv. letnění, což spočívá mimo jiné v růstu vegetace. Dochází samozřejmě i k mineralizaci bahna, kterého tam ale mnoho není,“ uvedla Libuše Špačková z odboru životního prostředí klatovské radnice.

Štěpán Šink u klatovského soudu.
Motorkář měl štěstí. Policista místo střelby uskočil

Bahno se při výstavbě odstraní, ale v písčité části rybníka roste vegetace, která využívá živiny ukryté pod pískem – zejména fosfor, který způsobuje právě výskyt sinicových květů. Rostliny kvůli dešti značně narostly, ale pokud by byl rybník napuštěn, všechno by zahnilo, což by opakovaně způsobilo uvolnění fosforu, a tím zhoršení kvality vody. Proto je nutno vše odstranit – vysekat, vytrhat a odnosit mimo zátopu rybníka. „S ohledem na velmi rozsáhlou plochu rybníka se obce Hnačov a Zavlekov ve spojení s vlastníkem rybníka dohodly, že uspořádají akci Den na dně, kdy se za pomoci dobrovolníků, kterým není stav rybníka lhostejný, pokusí odstranit alespoň část narostlé vegetace,“ sdělila Špačková.

Přijet pomoci může každý, potřeba budou sekáči, trhači i odnašeči. Začínat se bude v pátek i v sobotu od 8 hodin ráno. Pro všechny dobrovolníky budou odměnou večerní koncerty, kdy v pátek zahrají skupiny Leila a Ukradený Vjecy, v sobotu pak Desperádi, Chai, Adys, Lucie revival a Lord. Chybět po celý den nebude ani zábava pro děti, takže mohou přijet celé rodiny, o děti bude postaráno.