„Byl to pro nás šok, vůbec jsme to nečekali,“ popsala Karolína Kolářová pocity osmáků z velhartické základní školy poté, kdy se dozvěděli, že jejich návrh na zvelebení koupaliště u velhartického rybníku Bušek byl vybrán jako nejlepší mezi projekty pěti zúčastněných škol v projektu „Kreativní demokratická škola“. Projekt organizovalo Centrum pro komunitní práci Plzeň a financován byl z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na celkem pěti projektech pracovali velhartičtí školáci téměř celý minulý školní rok. Jejich úkolem bylo vybrat nějaký problém v obci, zpracovat jeho řešení, pokusit se případně najít sponzory a domluvit se na uskutečnění projektu. Loňští sedmáci si vybrali problém koupaliště u rybníku Bušek. „Ve špatném stavu je vodní dětské hřiště, poničené je zábradlí i převlékárny, všechno je tam zarostlé. To se nám nelíbí a chceme to vylepšit,“ vysvětlila za třídu Adriana Sirná. Koncem května školáci představili své projekty velhartické veřejnosti a vedení obce. „Domluvili jsme se s dospělými konkrétně, kdo nám s čím pomůže, například tatínek jednoho našeho spolužáka má bagr, domluvené máme i převlékárny. V létě jsme pak začali s úpravami koupaliště. Pomohlo nám, když v létě celý rybník vytekl, takže jsme mohli odstranit nevyhovující panely ze dna vodního hřiště, začaly i další úpravy,“ doplnila Kolářová.

Téměř dokončen už je projekt loňských osmáků „Galerie Zastávka“, jehož cílem je přeměnit autobusovou zastávku ve Velharticích na malou výstavní síň školy. „Seškrabali jsme všechny nápisy a malby, pak jsme zastávku znovu vymalovali, položili jsme tam i koberec, byla vyměněna okna a zastávka dostala dveře. Na uschování klíče jsme se domluvili v obchodě, takže když je otevřený obchod, může si tam kdokoliv klíč půjčit. V zastávce je nyní vystaveno všech pět projektů,“ řekla Deníku Kateřina Matoušová z letošní deváté třídy. „Ještě chceme opravit střechu a namalovat omítku,“ dodal její spolužák Jiří Peťovský.

Další dva projekty už byly dokončeny. „Ve spolupráci s obcí už byly nainstalovány dopravní značky upozorňující na školu, které tady chyběly. Uskutečnili jsme i projekt „Psí hovínka“ loňských deváťáků, kteří si vytkli za cíl zlepšení čistoty obce. Po vesnici jsme rozmístili cedulky s upozorněním a uvidíme, jak budou občané reagovat a jestli se čistota zlepší,“ uvedla k dalším projektům ředitelka velhartické základní školy Zdena Knězová. Na uskutečnění zatím čeká projekt loňských čtvrťáků a páťáků, jehož cílem je vylepšení chodníků v obci.

Starosta Velhartic Pavel Prosr si aktivitu dětí pochvaluje: „Je to výborné v tom, že děti si uvědomí, že jsou součástí obce. Děti upřímně řeknou, co se jim nelíbí, a všimnou si i problémů, které zastupitelům uniknou. Určitě je dobré děti zapojit a ve spolupráci s nimi projekty uskutečnit, takže vidí, že se mohou podílet na životě obce, že mohou něco změnit.“