Těžká technika projíždí Horažďovicemi denně kolem památkové zóny, ale i mnoha obytných budov především v ulicích Komenského, Strakonická a Plzeňská. Obyvatele tak trápí hluk a emise z kamionové dopravy, což zhoršuje životní prostředí a ohrožuje i bezpečnost. Pomoci by měl plánovaný obchvat, který bude zhruba pět kilometrů dlouhý a propojí komunikace I/22 a II/188. Přeložka silnice I/22 bude vedena severně od města Horažďovice přes zemědělské pozemky. Obchvat začne na úseku mezi Malým Borem a západním předměstím Horažďovic u odbočky k samotě Pohodnice.

Vedení města výstavbu obchvatu vítá. „Městu obchvat určitě pomůže, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska životního prostředí. Město chce být nápomocno při komunikaci s vlastníky dotčených pozemků. O tom, zda se s obchvatem spojí i nějaké pro město vynucené investice, je předčasné hovořit, to ukáže až dokumentace k územnímu rozhodnutí, na které se teprve začne pracovat,“ uvedl starosta Michael Forman, který nastínil i možný termín výstavby, jenž je nyní plánován. „Původně byl termín uváděn 2028 – 2030, ale za současné ekonomické situace a předpokládaných škrtech ve státním rozpočtu, je těžké předvídat,“ dodal starosta.

Zdroj: Youtube

Součástí obchvatu budou čtyři křižovatky, dvě mimoúrovňové a dvě okružní, dále čtyři mosty a dva nadjezdy. První mimoúrovňová křižovatka připojuje na obchvat přeložku silnice II/169, která vede na Sušici. V rámci výstavby bude vybudována okružní křižovatka právě ve směru na Sušici. Druhá mimoúrovňová křižovatka napojí na obchvat silnici II/188 vedoucí na Velký Bor. Druhá okružní křižovatka propojí obchvat se Strakonickou ulicí a místní komunikaci do Horažďovic–Předměstí.

Emil Kintzl znal Šumavu jako své boty
Lyžaři, který se srazil s legendou Šumavy Emilem Kintzlem, hrozí tři roky vězení

ŘSD poslalo projekt obchvatu Horažďovic do procesu zhodnocení vlivu na okolní prostředí (EIA). Předpokládané náklady jsou nyní 670 milionů korun.