Novostavba pozemní dvoupruhové komunikace bude vedena východně od Klatov. Obchvat nahradí silně zatížený průtah centrem Klatov a jeho účelem bude převést tranzitní dopravu mezi Plzní a Železnou Rudou mimo město a zlepšit tak životní prostředí i plynulost a bezpečnost provozu ve městě. Nejvýhodnější nabídku na akci “I/27 Klatovy přeložka, 1. stavba“ podala společnost Silnice Group, a. s. za 863,35 milionů korun. „Čekáme nyní na případné odvolání, pokud nebude uzavřeme tento týden smlouvu se zhotovitelem a 25. října předáme staveniště. Na začátku listopadu začneme fyzicky stavět,“ uvedl vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR, Správy Plzeň Miroslav Blabol.

Zdroj: Youtube

Letos budou podle něj provedeny především o přípravné práce a na jaře 2022 bude rozestavěna samotná stavba.

INVESTICE MĚSTA

Na dlouho očekávanou stavbu se chystá i město Klatovy. „Po několika desetiletích se dočkáme obchvatu. Pro město to bude znamenat náklady cca 20 milionů korun, protože na obchvat navazuje řada staveb, například napojení směr Čínov stezkou pro pěší a cyklisty, stejně tak směrem na Sobětice, a nezanedbatelnou věcí je i propojení sídliště na Horažďovickém předměstí s prostranstvím Zaječí vrch, kde vznikne lávka přes silnici pro bezpečný přechod,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Na obchvatu bude vybudováno na silnici I/27 deset mostů, nad silnicí jeden, zároveň se počítá s třemi okružními křižovatkami, či sedmi protihlukovými stěnami. S uvedením nové komunikace do provozu se počítá v roce 2024.

Ilustrační foto.
Otřesné. Dva cizinci měli omámit a znásilnit muže