Největší tamní letošní akcí je přestavba mateřské školy, která by měla být hotova do konce září. V rámci ní bude rozšířena kapacita, jelikož dosavadní byla nedostačující. Nová třída bude mít kapacitu pro dvacet celodenních dětí. Dále se přidává také veřejné osvětlení. „Postupně rozšiřujeme veřejné osvětlení u koupaliště v Kolinci, v Jindřichovicích, v Malonicích, v Tržku, v Brodě a v Buršicích, kde jsme dělali i obnovu rybníku. Zahájili jsme také první etapu doplňování herních prvků na dětských hřištích v Kolinci, v Mlázovech, v Jindřichovicích, v Ujčíně, v Malonicích a v Tržku,“ uvedl starosta Pavel Princ.