Rozsáhlé práce, které provede Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR ve spolupráci s městem Klatovy, vyjdou na zhruba padesát milionů korun.

OPRAVY BUDOU OD SOKOLOVNY AŽ K PARKU

Hned po klatovské pouti (9. července) začnou práce v Tyršově ulici. „V rámci stavby bude provedena oprava vozovky včetně okružní křižovatky, chodníků, vodovodu a veřejného osvětlení. Uzavírka bude částečná. Ve směru od Horažďovic na Plzeň se bude jezdit Tyršovo ulicí, v opačném směru bude objízdná trasa vedena Dragounskou a Šumavskou ulicí,“ uvedl vedoucí provozního úseku Správy Plzeň ŘSD ČR Michal Syřínek s tím, že celkové náklady budou 18 milionů korun.

„Město zaplatí 8,2 milionu korun. ŘSD provede odfrézování a přebalení silnice a město opraví povrch oboustranných chodníků mezi Domažlickou a Podbranskou ulicí. Ještě předtím dojde k rekonstrukci vodovodního řadu, který je uložen v chodníku a rekonstrukci kabelu ČEZ,“ doplnil informace vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

PRŮTAH SOBĚTICEMI

V červenci se budou muset obrnit trpělivostí také řidiči, kteří jezdí směrem na Horažďovice, protože je naplánována druhá etapa opravy silnice v Soběticích. „V rámci těchto prací bude provedena oprava vozovky, čili výměna živičných vrstev, doplnění obrubníků po pravé straně, oprava dešťové kanalizace, výměna vodovodu a dále akce zahrnuje zřízení chodníku a stezky pro cyklisty, propojovací komunikace v Soběticích a přeložku plynovodu. Uzavírka bude řešena kyvadlovým provozem za částečné uzavírky komunikace po polovinách,“ informoval Syřínek. Zde se celkové náklady vyšplhají na 31,5 milionu korun.

Díky zmiňovaným opravám by se měla v obci zvýšit bezpečnost především pro chodce. „Jelikož jde o komunikaci mimořádně zatíženou dopravou. Před řadou let jsme tam budovali autobusovou zastávku a přechod, aby se tam alespoň trochu zvýšila bezpečnost zejména dětí, které dojíždějí do škol. Nyní se chceme k akci ŘSD připojit vybudováním chodníku a smíšené cyklostezky. Jde o nemalé finanční náklady. Jako město se budeme podílet částkou cca 16,5 milionů korun,“ sdělil starosta Klatov Rudolf Salvetr.