„Když si sdružení Otisk před třinácti lety rozhlednu pronajalo, bylo nejbližší okolí zarostlé vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. V přilehlé Šlépějové kapli byla opadaná omítka, poničený oltář bez zcizených pozlacených řezeb i oltářního obrazu. Ve vstupním prostoru rozhledny stála zastaralá nevzhledná pokladna, za kterou jste mohli navštívit vskutku unikátní chemický záchod. Na samotný ochoz rozhledny se pak stoupalo po rozpraskaných a rozvrzaných schodech. Jsme rádi, že se sdružení v součinnosti s Lesy ČR, Lesní správou Klatovy podařilo okolí rozhledny důstojně upravit a s grantovou pomocí EU, s finančním přispěním městyse uskutečnit veškeré rekonstrukce a opravy,“ řekl za Otisk Karel Jungvirth.

Rozhlednu Bolfánek na konci června předali městysu Chudenice, který má své plány, jak rozhlednu vést. „Máme jinou představu o důstojném využití tohoto nejznámějšího svatowolfgangského poutního místa barokních Čech, proto se městys rozhodl Bolfánek provozovat ve své režii prostřednictvím správy Starého černínského zámku a Muzea Josefa Dobrovského Chudenice,“ řekl kastelán zámku a nyní i správce rozhledny Ludvík Pouza.

Aby dle jeho slov rozhledna byla bezpečná, musí se Chudeničtí pustit ještě letos do nejnutnějších oprav. „Na rozhledně chystáme odstranění havarijního stavu omítek včetně prvé fáze obnovy nátěrů ochozu. Proto byl zpracován projekt celkové rekonstrukce povrchů - vnějších i vnitřních omítek, včetně obnovy původní zvoničky, která se na budově nacházela. V současné chvíli hledáme potřebné zdroje financování plánovaných prací prostřednictvím dotací,“ vysvětlil Pouza a dodal, že do budoucna mají i jasnou představu o stálé expozici, věnované sv. Wolfgangu. „Než bude nová expozice rozhledny udělaná, využijeme ji k příležitostným výstavám. Ta první odstartuje už v pátek 28. července v 17 hodin vernisáží výstavy obrazů s motivy Chudenicka od Václava Kubece.“

Městys Chudenice se stal majitelem Bolfánku se Šlépějovou kaplí a bývalou poustevnou upravenou na hájovnu v roce 1976, kdy mu byly budovy v havarijním stavu bezúplatně převedeny do majetku od Státních lesů. Rozhledna byla velkou zásluhou chudenických patriotů, za pomoci městyse a Státních lesů, zachráněna. V roce 1992 byl Bolfánek pronajat filmařům Martinu Froydovi a Viktoru Malátovi, kteří věž stavebně upravili pro provoz sezónní galerie a výrazným způsobem na svoje náklady zhodnotili její interiér, včetně jeho uzavření mříží a skleněnou stěnou. V roce 2010 byla rozhledna Bolfánek pronajata občanskému sdružení Otisk, který ji za posledních třináct roků provozoval jako komerční rozhlednu s příležitostnými kulturně-společenskými akcemi.

Otisk nadále působí v Areálu Bolfánek a v přírodním amfiteátru pořádá různé vzdělávací a kulturně-společenské akce. Tou nejbližší je divadelní představení Lockdown v provedení DS Kolofantí, a to v pátek 28. července od 21 hodin.