O stavbě nové rozhledny na Sedle uvažovali pořadatelé silvestrovských pochodů na Sedlo z obce Podmokly již delší dobu. Až bylo v roce 2003 skutečně založeno a zaregistrováno „Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle“, jehož cílem bylo získat prostředky na obnovu rozhledny na Sedle a realizovat stavbu. Rozhlednu se podařilo postavit v roce 2009. Od té doby se tam setkávají pravidelně na Silvestra, kdy se tam schází účastníci pochodu z Podmokel, ale přicházejí i lidé ze Sušice či Kašperských Hor.

Vydat se tam ale můžete samozřejmě kdykoliv během roku. Rozhledna je volně přístupná a i její okolí stojí se podívanou.

Rozhledna Na Sedle u Albrechtic je navržena jako dřevěná příhradová konstrukce, jejíž tvar tvoří půdorysně sedmiúhelník s poloměrem opsané kružnice 3.9 m v nejnižším podlaží. V jednotlivých podlažích osmipodlažního objektu se pak poloměr opsané kružnice zmenšuje. Výška rozhledny je 27,75 m. Hlavní nosnou kostru tvoří vertikální vazníky, svázané po patrech vazníky horizontálními.

Během stoupání na rozhlednu si můžete prohlédnout další rozhledny i výstavbu na obrázcích.

Vyjít k rozhledně můžete z různých míst, ale pokud přijedete autem, můžete zaparkovat u restaurace v Albrechticích a vydat se na cestu.