Více než šest milionů korun bude stát obnova šumavské rozhledny na Sedle u Sušice, která začne v letošním roce za finanční podpory Evropské unie. Postavena by měla být do konce letošního roku.

„Vrch Sedlo u Sušice je krásné místo, ze kterého je impozantní výhled nejen na šumavské vrcholky, a proto je hojně navštěvován turisty. Skupina nadšenců z naší obce, která pořádá tradiční silvestrovské výstupy na Sedlo, hovořila vždy o tom, že na jeho vrcholu stávala vojenská pozorovatelna, odkud musel být krásný rozhled do krajiny. Proto v roce 2003 bylo založeno a zaregistrováno Sdružení pro obnovu rozhledny,“ říká starosta obce Podmokly a předseda sdružení Petr Pavlíček.

Byl vypracován plán činnosti, architektonický návrh, projektová dokumentace a myšlenka začala nabírat reálnou podobu.

„Půjde o celodřevěnou třicetimetrovou rozhlednu o půdorysu sedmiúhelníku, která bude opláštěná zpeřenými prkny. Točité schodiště bude ukončeno vyhlídkovým ochozem ve výšce 2 metry na úrovní vzrostlých smrků. Rozhledna je navržena jako bezúdržbová pro celoroční užívání. Studii a koncept zdarma vytvořil Pavel Ullmann,“ pokračuje ve výčtu aktivit další „duše“ projektu Tomáš Míčka.

Poté, co první žádost o grant na stavbu rozhledny byla zamítnuta, byla v roce 2008 podána nová žádost o spolufinancování projektu Evropskou unií z Regionálního operačního programu. Této žádosti bylo vyhověno a sdružení obdrželo dotaci vázanou na stavbu rozhledny ve výši 5,6 mil. Kč.

„Nyní následují závěrečné přípravy a výběrové řízení na zhotovitele stavby. Během zimního období bude připraveno řezivo včetně impregnace a zkušební montáže. Od dubna plánujeme práce přímo na Sedle. Vlastní montáž rozhledny by měla být dokončena na podzim roku 2009. Následně budou provedeny dokončovací práce a terénní úpravy v okolí rozhledny,“ říká Míčka. Obnovu rozhledny na Sedle může podpořit finančními nebo morálními aktivitami takřka kdokoliv.

„Mohou využít například možnosti stát se majiteli jednoho ze 142 schodů. Každý schod pak bude opatřen štítkem se jménem dárce nebo firmy. V Podmoklech, v Kašperských Horách a v Sušici jsou také k dispozici pro všechny zájemce propagační materiály a předměty sdružení,“ dodal Pavlíček.
„Už se na novou rozhlednu těšíme. Vítáme tuto aktivitu a jsme přesvědčeni, že rozhledna přispěje k rozvoji turistického ruchu. Ze Sedla je totiž úžasný výhled,“ nechala se slyšet hospodářka Klubu českých turistů v Sušici Alena Švarcová.