Historický roubený špýchar z Petrovic u Měčína, pamatující napoleonské války, který byl unikátním způsobem, a to v celku vyzdvihnut pomocí jeřábu, naložen a kompletně převezen po běžných komunikacích do Velhartic, kde našel nový domov ve skanzenu lidové architektury pod hradem, je již opraven.
Špýchar se původně nacházel na pozemku u stavení čp. 5 v Petrovicích. Byl však již ve velmi havarijním stavu, a tak ho majitelé nabídli občanskému sdružení Hrad ve Velharticích pro jimi budovaný skanzen.

„Stavba byla přepravována v prosinci roku 2007 v celku, což byl způsob, jak se zachovat maximálně šetrně k autentickým konstrukcím i hliněným omítkám. Po přesunu z pozemku byl špýchar naložen na nízký podvalník a přepraven po silnici přes Klatovy do Velhartic,“ připomíná událost zástupce sdružení Hrad Petr Mejstřík.

„Špýchar je dnes již opravený a zachovaný pro příští generace. Chybí mu jen finální nátěr. Ten dostane hned na jaře,“ říká Mejstřík.

„Snažili jsme se bloky zdiva dovézt bez narušení, což se podařilo, přesto jsme museli některé kusy zdí znovu vyrábět, protože už na svém původním místě v Petrovicích mnohé části chyběly. Nově byla vystavěna i štítová kamenná zeď a dospravena byla i chybějící krytina,“ popisuje práce na záchraně špýcharu zástupce sdružení.

Velhartický skanzen, který se nachází přímo pod hradem, má v současné době dvě historické chalupy z Běšin a dva špýchary z Petrovic u Měčína. Obě chalupy jsou opraveny, v současné době se pracuje na interiéru obou staveb. Druhý špýchar z Petrovic dostane na jaře ještě novou šindelovou střechu.
Na samotnou opravu petrovického špýcharu přispělo Ministerstvo kultury ČR.

„Skanzen bude slavnostně otevřen na jaře letošního roku. Věříme, že se stane novým lákadlem pro návštěvníky Velhartic,“ dodává zástupce sdružení a kastelán hradu Petr Mejstřík.