Na školu už se děti ze ZŠ Tolstého v Klatovech těšily, jejich radost byla vidět hned přes vstupem, kde se s radostí vítaly. „Těším se už hrozně moc, neuvěřitelně. Nejvíc na kamarády, ti už mi moc chyběli, a i na paní učitelku, která je moc hodná. Testování se bojím jen trošku,“ řekl Jakub ze 3. B.

Z toho, že už se opět vrací žáci do lavic, má radost i jeho maminka Michaela Junková. „Zaplať Pán Bůh za to, že jdou již do školy. Docela jsme distanční výuku zvládali, ale takhle bude mezi dětmi, a o to jde, o sociální kontakt. Ohledně testování jsme se podívali na video, domluvili jsme se a zkusíme to, synovi asistovat nepůjdu, on to zvládne,“ uvedla Junková.

Hned u vchodu se žáci rozdělili. Ti, kteří se testovali sami, šli do jiné části školy a ti, které doprovázeli rodiče, také. Těch bylo zhruba čtyřicet. V sušické „Lerchovce“ rodič doprovázel jen jednoho žáka.

Dětí do škol přišla polovina z prvního stupně. Z pondělní první vlny testování eviduje klatovská škola dvě děti, které nenastoupily na prezenční výuku, protože si to rodiče nepřáli, sušická čtyři.

Někteří rodiče nosili vlastní testy, což škola umožnila. „Pro školu to přináší jen malé negativum, protože si musíme poznamenat, o jaký test jde, a až to budeme vykazovat, tak musíme vše uvést,“ poznamenal ředitel školy Vítězslav Šklebený, který byl u testování s rodiči.

V Klatovech vše začalo, když přicházely děti do družiny, kde byl relativní klid. „Před osmou to bylo o něco hektičtější, už se tvořila trochu fronta, tak se nad tím ještě zamyslíme. Jinak jsme se nesetkali s žádnými negativními reakcemi rodičů, vše proběhlo bez zádrhelů a v 8.10 hodin bylo hotovo,“ zhodnotil Šklebený s tím, že během prvního testování v jeho části nebyl nikdo pozitivní, stejně tak při vstupních testech zaměstnanců. Obdobně testování dopadlo i v sušické škole. „Vše skončilo skvěle, nikdo nebyl pozitivní. Jsem rád, že máme rodiče, kteří nepodlehli panice. Paní učitelky jim vše vysvětlovaly,“ uvedl ředit