U příležitosti výročí firmy jsme položili několik otázek jejím jednatelům – Václavu Nováčkovi a Karlu Hithovi.

Společnost slaví v letošním roce 30 let existence. Co Vás nejvíc potěšilo během oslav?

Oba jednatelé: Byli jsme příjemně překvapeni velkou účastí jak stávajících, tak i řadou bývalých zaměstnanců a širokou veřejností, kteří s námi přišli toto jubileum oslavit. Pěkné počasí jsme měli objednané, a proto jsme mohli oslavu ukončit velkolepým ohňostrojem, který jistě zaregistrovalo celé město. Byl velký zájem o prohlídku výrobních prostor a návštěvníci tak měli možnost nahlédnout pod pokličku výroby našich brýlových čoček. Program oslav byl určen pro všechny věkové kategorie a můžeme říci, že se opravdu bavili všichni - děti i dospělí.

K. Hitha: Významné postavení klatovského závodu v rámci skupiny Rodenstock podtrhla návštěva kolegů z centrály a videopozdrav generálního ředitele Markuse Desimoniho. Svými projevy pak ocenili postavení společnosti v rámci regionu i starosta Klatov Rudolf Salvetr a senátor Vladislav Vilímec.

Otevřeli jste nové návštěvnické centrum. Komu je určeno a jaký je o něj zájem?

V. Nováček: Nově otevřené moderní prostory jsou určeny pro návštěvy z řad našich zákazníků – optiků z celého světa, kteří mají příležitost poznat nejen naše přístroje (DNEye scanner, ImpresionIST), ale zejména poznat celý výrobní proces našich brýlových čoček naživo ve výrobě. O tuto příležitost je mezi našimi zákazníky velký zájem, proto v Klatovech pravidelně vítáme zákazníky prakticky z celého světa (mj. např. z Chile, Austrálie, Japonska..). Za rok se bavíme přibližně o 1.000 mezinárodních zákaznících.

V návštěvnickém centru jsme viděli na zdi nápis B.I.G. VISION, co to přesně znamená?

K. Hitha: Jedná se o unikátní technologii, celým názvem Biometric Intelligent Glasses. A je to průlomový koncept od měření zraku po výrobu brýlí, který na rozdíl od standardních výpočetních modelů pro dioptrické čočky dodává nositeli brýlí optimální vidění. Biometrické údaje očí jsou změřeny v 1 500 bodech na měřícím přístroji DNEye scanner a dále kompletně přeneseny do výroby. Tento DNEye scanner je k dispozici v Optice Stoklásková v Klatovech a v Oli Optik v Železné Rudě.

Který rok, nebo kterou událost považujete za nejdůležitější milník v historii firmy?

K.Hitha: Pro mě je to rok 2000, kdy jsme v Klatovech zavedli technologii pro výrobu individualizovaných brýlových čoček (ILT). Ve své době to byla průlomová technologie, pro kterou se museli v rámci skupiny Rodestock dokonce vyrábět i speciální obráběcí stroje. Jednalo se o obrovský technologický posun v rámci celého průmyslu výroby brýlových čoček.

V. Nováček: Já musím zmínit rok 2020 a to zavedení unikátního konceptu B.I.G. VISION, který je od té doby úspěšně zaváděn na všech trzích. Většina vyráběných čoček pochází právě z Klatov.

Jak vidíte budoucnost firmy v horizontu 5, 10 let?    

K. Hitha: Klatovský závod se v následujících letech bude i nadále modernizovat, zejména co se týká investic do moderních výrobních zařízení a automatizace. V souladu s tím bude růst i podíl pracovníků s vyšší kvalifikací.

V. Nováček: V Klatovech budeme schopni vyrábět produkty pro zákazníky celé skupiny Rodenstock. Pokračující rozvoj s sebou přinese i příležitost pro uplatnění nejen výrobních specialistů, a to pro klatovský závod, ale i pro celou skupinu. Proto se aktivně rozvíjí spolupráce se středními a vysokými školami v regionu. Rodenstock je a nadále i bude stabilním a atraktivním zaměstnavatelem v Klatovech.