Kostel navštívili při mši v rámci jejich setkání v Dešenicích, které se konalo o uplynulém víkendu.

„V posledních letech se stalo tradicí, že městys Dešenice navštíví rodáci žijící v Německu. Jde o bývalé občany Dešenic, Matějovic, Žíznětic i Milenců, kteří se sjíždějí z celého Německa. Letos přijelo téměř osmdesát lidí. Setkání začalo pietním aktem na dešenickém hřbitově. Z místa posledního odpočinku svých blízkých přešli na mši svatou do tamního kostela,“ popsala víkendové setkání dešenická kronikářka Eva Kratochvílová.

Kostel sv. Mikuláše je od loňského roku majetkem městyse Dešenice, který jej plánuje postupně opravit. Letos se Dešenickým podařilo získat dotaci na odvodnění stavby a další na střechu věže kostela. V současnosti chystá úřad městyse stavební dokumentaci na opravu střechy kostela, která by měla přijít na řadu v roce 2012. „Němečtí rodáci, kteří mají zájem o to, aby kostel byl opět opravený, přislíbili finanční spoluúčast dvě stě tisíc eur (zhruba pět milionů korun, pozn. aut.),“ doplnila Kratochvílová.

Němečtí rodáci si v Dešenicích prohlédli i nový mokřad v oddychové zóně. „Při obědě v milenecké hospodě starosta Jan Rejfek informoval Němce o událostech v posledním roce i o plánech do budoucna. Největší současnou stavbou v Dešenicích je první část opravy tvrze, a to její severní části. Hovořil i o výstavbě mokřadu, o krajském ocenění občanů za tento počin zelenou stuhou v soutěži Vesnice roku i o účasti na celostátní soutěži, jejíž výsledky budou vyhlášeny 27. září,“ uvedla Kratochvílová. Němečtí rodáci se dozvěděli i to, že kromě připravované opravy střechy kostela sv. Mikuláše plánuje městys každý rok opravovat jednu ze čtrnácti kapliček na svém území. „Také – pokud se podaří rozjednaný úmysl – o tom, že v polovině příštího roku by v Dešenicích měl po více než padesáti letech ve tvrzi opět začít fungovat pivovar,“ uzavřela kronikářka.