V následujících dnech bude docházet ke značnému oteplování. Ve večerních a nočních hodinách budou ale teploty výrazně nižší a na většině území kraje okolo bodu mrazu. Současně lze očekávat zvýšenou tvorbu srážek v podobě sněžení nebo deště. "Tyto teplotní výkyvy mohou se srážkami a nízkou teplotou povrchů silnic na některých úsecích komunikací I. tříd zapříčinit tvorbu ledovek. V Plzeňském kraji není oproti těm ostatním prozatím vyhlášeno varování před nebezpečím. Přesto upozorňujeme, že na některých místech by se ledovka mohla v příštích dnech objevit," varuje Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Současně s tím se na silnicích vlivem počasí a intenzivní dopravy mohou objevovat i menší poruchy vozovky v podobě výtluků. Jedná se o běžný jev, který se projevuje převážně v období zimní údržby silnic. Zatékáním vody do spár vozovky a následnými výraznými změnami teplot dochází k postupnému narušování krytu vozovek, na kterých se následně mohou objevovat lokální poruchy, jako zmíněné výtluky. "V zimním období se tyto poruchy opravují průběžně v rámci inspekčních jízd pomocí studené asfaltové směsi. Ta je za současných klimatických podmínek nejvhodnější možností opravy. V místech, kde momentálně opravy nemohou být prováděny, budou řidiči varováni provizorními dopravními značkami, které upozorňují na nerovnosti na vozovce," doplňuje Koloušek s prosbou, aby řidiči počítali s možnými komplikacemi a přizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky.