Přesně před rokem, 11. 11. 2010 byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Původní přírodní rezervace, která byla vyhlášena už před sto lety, v roce 1911, tak byla „povýšena” a rozšířena.

„Ministerstvo životního prostředí ČR po několikaletém projednávání tuto přírodní rezervaci znovu vyhlásilo, a to v mírně rozšířené podobě. Ministerstvo ji zařadilo do kategorie „národní přírodní rezervace“, jde tedy o území s hodnotami, které je nezbytné v národním i evropském měřítku považovat za jedinečné,“ vysvětlila Jana Zvettlerová z Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Zvětšila se také rozloha rezervace z původních 186 hektarů na 208 hektarů.

Černé i Čertovo jezero leží na úbočí Jezerní hory (1343 m n. m.). Mezi jezery, která jsou od sebe vzdušnou čarou vzdálena pouhých 1,5 kilometru, prochází evropské rozvodí, Černé jezero patří k povodí Labe, k úmoří Severního moře, voda z Čertova jezera teče do Dunaje a do Černého moře.

Černé jezero, které leží cca 6 km severozápadně od Železné Rudy, je s rozlohou 18,4 ha největším z osmi šumavských ledovcových jezer a zároveň největším přírodním jezerem v České republice. Dosahuje hloubky cca 40 metrů a leží v nadmořské výšce 1008 metrů. Pod Černým jezerem leží nejstarší přečerpávací elektrárna v Čechách, do provozu byla uvedena 6. prosince 1930 a funguje dodnes.

Čertovo jezero leží v nadmořské výšce 1030 metrů, je hluboké 37 metrů a jeho rozloha je 10,3 ha. Pravděpodobně v 80. letech 19. století byla po části jeho obvodu vybudována tzv. Lávková cesta. Turisty byla navštěvována až do roku 1948, poté ještě krátkodobě po sametové revoluci v roce 1989. Začátkem devadesátých let pak byla kvůli ochraně přírody zcela uzavřena. Tehdy byly podřezány i dřevěné lávky přes nepřístupné skalní výšvihy, které až do pádu železné opony udržovaly jednotky pohraniční stráže. O obnovu Lávkové cesty se snaží město Želená Ruda, které na tento projekt dokonce získalo dotaci sto tisíc euro, městu se však nepodařilo získat souhlas CHKO Šumava.