Horská chata Koráb je nyní uzavřena kvůli rozsáhlé rekonstrukci, do které se pustilo město. „Lidé, kteří Koráb před rekonstrukcí pravidelně navštěvovali, dobře vědí, že stav horské chaty byl dlouhodobě značně zanedbaný. Po převzetí objektu po bývalém nájemci na konci roku 2023 nás tedy čekala spousta práce, zejména pak v restaurační a kuchyňské části, která je pro zahájení provozu zcela stěžejní. Po zmapování stavu objektu, který mimo jiného obnášel také obnažení některých vnitřních částí objektu, jsme bohužel postupně naráželi na celou řadu komplikací,“ uvedl starosta Oskar Hamrus.

Poslední rekonstrukce objektu byla dle jeho slov totiž dělána pouze „na ohlášení“ a k řadě úprav objektu tak neexistovala odpovídající projektová dokumentace. „Tuto dokumentaci tak bylo nutné nejprve „zpětně“ vyhotovit, aby na ni vzápětí navázala „nová“ projektová dokumentace se zamýšleným novým stavem objektu,“ poznamenal starosta.

Následky povodně v Blížejově.
Zkáza v Blížejově. Uklízeli jsme po povodni celou noc, říkají místní

Přestavby se dočká nejen restaurační část, ale i venkovní část objektu. Stávající hygienické normy totiž například nedovolují zásobování kuchyně horské chaty vchodem pro veřejnost, a musí tedy dojít k vybudování venkovní zásobovací rampy. Ve špatném stavu jsou bohužel rovněž vnitřní rozvody sítí, zejména pak elektřiny, kanalizace a vody, u které je nedostatečný tlak. „Kuchyně bude kromě nového profesionálního gastronomického zařízení vybavena rovněž tzv. odlučovačem tuku, kterým dříve nedisponovala. V důsledku modernizace vybavení je rovněž nutné přestavět venkovní elektrický rozvaděč, aby odpovídal zvýšeným nárokům vnitřního vybavení objektu. Všechny tyto stavební a rekonstrukční práce bohužel podléhají vyjádření řady orgánů – například z hlediska ochrany veřejného zdraví či požární bezpečnosti. V důsledku toho je celá rekonstrukce spojena s vyšší časovou náročností,“ popsal Hamrus s tím, že veškeré práce jedou na plné obrátky, aby mohl být provoz zahájen co nejdříve.

V tomto případě jde o první etapu, druhá etapa pak bude zaměřena na ubytovací část v patře budovy.