Pacientům i pracovníkům rehabilitačního centra Nemocnice následné péče LDN Horažďovice se zvýší komfort. Centrum se totiž rozšiřuje o nové prostory. Vznikly v přístavbě, která se začala v těsném sousedství rehabilitačního objektu budovat v březnu. Ve čtvrtek se zprovoznila. Investorem je zřizovatel nemocnice Plzeňský kraj, který letos poskytl horažďovickému zařízení na investice přes 1,6 milionu korun.

„Rozšíření rehabilitačního centra bylo nezbytné. Dosavadní prostory totiž kapacitně neumožňovaly uspokojit všechny klienty. Když navíc vznikaly, měla rehabilitace osm pracovníků. Dnes už jich je ale kvůli rostoucímu zájmu o rehabilitační služby třináct," říká ředitel nemocnice Martin Grolmus s tím, že v přístavbě rehabilitace vznikla dvě další pracoviště.

Budou poskytovat individuální fyzioterapii pro všechny potřebné pacienty. „Jde o rehabilitační léčbu, která se provádí především metodou léčebné tělesné výchovy, měkkých a mobilizačních technik, reflexní masáže, nebo o cvičení dle metody Vojty, Bobatha a Kabata," popisuje vedoucí fyzioterapeutka Miroslava Jordánová. Dále bude v přístavbě čekárna a nová denní místnost. Ta současná je stísněná, neboť se do ní postupem času rozšiřovaly šatny. V rehabilitačním centru nemocnice pracují fyzioterapeutky, ergoterapeutky a další rehabilitační pracovníci. Pečují jak o pacienty, kteří jsou v nemocnici hospitalizovaní, tak i o pacienty ambulantní.

Rozšíření rehabilitace vyšlo na 930 tisíc korun. Dalších 120 tisíc korun stála automatická regulace plynové kotelny, která pomůže šetřit v topné sezoně nemalé prostředky v nákladech na energie. Bezmála 600 tisíc korun pak investovala nemocnice do oprav a rozšíření chodníků v areálu. „Vybudovali jsme nový chodník k venkovní kapličce, kterou jsme otevřeli na jaře, a rozšířili chodníky v těsné blízkosti budovy. Výsledkem je i vyšší počet parkovacích míst," doplnil  Grolmus.