„Máme radost, že je referendum vyhlášeno a rozhodnutí soudu respektujeme. Konečně po devíti měsících budou mít občané možnost v termínu voleb vyjádřit svůj názor i k podpoře plnohodnotné lékařské péče,“ okomentoval za přípravný výbor referenda Jan Janda.

Starosta Sušice Petr Mottl kvituje, že byly zamítnuty dvě otázky a zůstala jen ta, která se týká provozu nemocnice. „Jsem rád, že i soud nepřímo uznal argumenty, které na zastupitelstvu padaly. Uznal pouze první otázku, která se týká závazku města vůči nemocnici, což jsem i já navrhoval na zastupitelstvu, abychom ji schválili. Dvě soud zamítl. I zdůvodnění, že jsou sugestivní či manipulativní je v souladu s tím, co jsem na zastupitelstvu já či moji kolegové říkali. Spojování témat haly a nemocnice je zavádějící. S otázkou, která zůstala problém nemám, jde o věc, kterou řešíme patnáct let. Ať bude schválená nebo ne, my nemocnici podporovat budeme,“ řekl Deníku starosta.

Bábovkobraní v Anníně.
Nejlepší bábovku bude vybírat i herec Kikinčuk

Referendum se bude týkat otázky: „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?“

Zamítnuty byly otázky: „Souhlasíte, aby se město Sušice zavázalo k tomu, že neprodá nemovitosti, které slouží Sušické nemocnici k poskytování zdravotní péče ve výše uvedeném rozsahu po dobu minimálně 2 let?“

„Souhlasíte, aby se v této nepříznivé epidemiologické a ekonomické situaci odložila výstavba sportovní haly minimálně o 2 roky?“