„Refektář je nejvýznamnější částí jezuitské koleje. Ačkoliv ostatní prostory město Klatovy postupně opravilo a účelně je dnes využívá, refektář stále na svůj pomyslný úkol čekal. V roce 2018 však zastupitelstvo města rozhodlo uskutečnit projekt jeho obnovy a přeměny ve víceúčelový společenský sál doplněný samostatnými klubovnami a kvalitním zázemím. Rozpočet přesáhl 36 milionů korun, významně napomohla podpora Plzeňského kraje ve výši osm milionů korun,“ informoval místostarosta Klatov Václav Chroust. „Jsem rád, že máme v Plzeňském kraji objekty, jako je tato jezuitská kolej. Těch osm milionů jsme dali z celého srdce,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, který slíbil městu podporu při dalších obdobných projektech.

Dílu požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub, součástí slavnostního otevření byly koncerty, den otevřených dveří či přednášky známých historiků.

Kompletní rekonstrukce refektáře završuje obnovu jezuitské koleje. Vzniklo tam komplexní společenské centrum, kde bude možné pořádat koncerty, výstavy, přednášky, společenské akce i jednání zastupitelstva města. „Až bude opraven i jezuitský kostel na náměstí, budou Klatovy skutečnou barokní perlou kraje,“ vysekl na závěr Klatovům poklonu poslanec a plzeňský primátor Martin Baxa.