„Správní rada všechny kandidáty seznámila s rámcovou aktuální situací společnosti a zároveň pozvala na osobní pohovor. Před datem konání pohovorů jeden z kandidátů z výběrového řízení odstoupil. V pondělí 18. června, po ukončení všech pohovorů s uchazeči správní rada stanovila a jednomyslně schválila pořadí kandidátů při obsazení postu ředitele o. p. s. Prvním byl MUDr. Jiří Choc, druhý Jiří Vlček a třetí Miloš Benedikt,“ uvedl předsedkyně správní rady Nemocnice Sušice o. p. s. Andrea Staňková.

POKRAČUJE V PRÁCI

Choc jmenování přijal a je aktuálně ředitelem Nemocnice Sušice o. p. s., zároveň v den jmenování ukončil členství ve správní radě. Náhradník za něj bude jmenován na nejbližším jednání zastupitelstva. „V rámci běžných pracovních povinností vztahujících se k fungování současné o. p. s. pokračuje v součinnosti se správní radou v započatém procesu vymáhání plnění smluvních vztahů a přípravě nabytí majetku o. p. s . do majetku města,“ dodala Staňková.

INTERNA PRÝ NEKONČÍ

Minulý týden se rovněž konalo setkání rady města a zástupců Penty, která provozuje nemocnici. Zúčastnila se ho jednatelka Penty Hospitals CZ Barbora Vaculíková. „Informovala radu města o současném stavu nemocnice a především řešení personálního obsazení interního oddělení, kde dojde na konci letních prázdnin ke změnám v lékařském personálu. Obavu radních z toho, že je interní oddělení „před zavřením“ nepotvrdila, nicméně dodala, že společnost stále jedná s několika lékaři, kteří by mohli primariát interny plynule převzít,“ seznámila s průběhem jednání Staňková.

Zároveň byla Vaculíková seznámena se záměry dalšího fungování Nemocnice Sušice o. p. s. v souladu s usnesením zastupitelstva, včetně návrhu na revizi a doplnění stávajících smluv. „Domluvili jsme se na tom, že se budeme setkávat a řešit aktuální věci,“ sdělil starosta Sušice Petr Mottl.

Další setkání by se mělo konat v polovině července.

Mažoretky Ametyst v Chorvatsku.
Ametyst pojede na mistrovství světa