Nemocnice v Sušici stabilně poskytuje zdravotní péči v plném rozsahu, kromě akutní lůžkové péče na chirurgickém oddělení. Všechny ambulance jsou v provozu včetně pohotovostní nepřetržité služby interní, chirurgické a dětské. Na chirurgii se stále hledá potřebný personál. „V celé republice je problém najít zdravotnický personál. K otevření lůžkové chirurgie personál hledáme. Ošetřovatelský personál bychom byli schopni zajistit, ale problém je najít erudované lékaře, kteří jsou pro zajištění provozu oddělení nezbytní,“ uvedl Vlček, který ale není dle svých slov ve výroční správě přesvědčen, že region nutně potřebuje služby akutní lůžkové chirurgie v Sušici. „To ostatně ukázala i analýza poskytovaných služeb, kdy z cca 350 operačních výkonů provedených v roce 2020 jich bylo 95 % plánovaných. Jsem ale přesvědčen, že se nemocnice musí postarat o své klienty, byť cestou základního, urgentního, život zachraňujícího ošetření a zajištěním transportu na pracoviště příslušné k řešení zdravotního stavu pacienta. Přesně takto se nemocnice v roce 2020 chovala, a to zajištěním péče na chirurgické, interní a dětské ambulanci v nepřetržitém provozu, tak i zajištěním provozu lůžkové části – jednotka intenzivní péče, interní oddělení, oddělení následné péče a část roku i chirurgické oddělení,“ sdělil ředitel nemocnice.

Nemocnice se postarala i o všechny spádové covidové pacienty, kterých v druhé vlně bylo hospitalizováno cca 400, zajišťovala testování, kdy bylo uděláno 25 000 testů a zrealizovala i provoz očkovacího centra.

Ladislav Turner se svými obrazy.
Malíř Ladislav Turner vystavuje na zámku v Chudenicích, namaloval tisíce obrazů

Letní sezona byla pro nemocnici letos poněkud netradiční. „Nápor turistů se projevil, ale v menší míře než v uplynulých letech. Novinkou byl fakt, že poptávka pacientů po interní a následné lůžkové péči nepolevila ani v tomto prázdninovém období a nemocnice pracovala s cca 85 % obložností lůžek. Tento fakt si vysvětlujeme řešením postcovidových komplikací,“ vysvětlil Vlček.

Kvůli jednání s Plzeňským krajem čekají nemocnici možné změny. „Jednání jsou zatím na počátku, ale je zřejmé, že nás čekají další změny a nové příležitosti. Věřím, že budou ve prospěch sušické nemocnice a občanů spádového území a zároveň přispějí ke stabilizaci jejího provozu a toho nejcennějšího co má – kvalitního personálu,“ uzavřel ředitel.