Je objekt v Lubech, který byl v restituci vrácen manželům Rychtaříkovým a kde se dříve skladovaly chemikálie, stále nebezpečný, nebo ne? Na tuto zásadní otázku dostanou obyvatelé Klatov odpověď ve čtvrtek 27. listopadu. „V malém sále kulturního domu uspořádáme od 17 hodin veřejnou prezentaci Závěrečné zprávy průzkumu a analýzy rizik kontaminovaného území, na kterou všechny občany zveme,“ informoval Deník vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Libor Nebeský.


POHLED DO HISTORIE


V usedlosti v Lubech se do počátku 90. let skladovaly chemikálie, především pesticidy pro zemědělské účely. V roce 1995 bylo průzkumem uvedeného objektu firmou MEGA, a.s., zjištěno, že část budovy č.p. 167 je kontaminována organochlorovými látkami, především DDT a jeho polutanty. Kontaminující látky byly prokázány i ve vzorcích zemin odebraných ve vlastním objektu.


Do věci se vložilo občanské sdružení Arnika. „Fakt, že se pesticidy objevily už i v ekosystému Drnového potoka a stále unikají do studní v okolí, vedl ke vzniku petice Klatovy bez DDT, kterou dosud podepsalo 823 lidí,“ řekl v červenci 2007 předseda Arniky Jindřich Petrlík při příležitosti návštěvy u radního Plzeňského kraje pro životní prostředí Borise Kreuzberga. Ten tehdy ekology i majitele skladu Václava Rychtaříka ujistil, že kraj uvolní peníze na vypracování právě takové podrobné studie. Ta mimo jiné zjistí, jak hluboko do stavby pesticidy pronikly a zda postačí při dekontaminaci například jen oškrábat omítky a odtěžit zeminu, nebo jestli je zamoření tak vážné, že bude třeba zbourat celý objekt. „Náklady na vypracování studie jsou několik set tisíc korun,“ uvedl Kreuzberg. Upozornil, že podle platných postupů nemůže kraj sám studii zadat, ale musí to udělat klatovská radnice.


„Vodoprávní úřad provádí od roku 2000 pravidelný monitoring podzemních vod v dané lokalitě a zadává vyhodnocení získaných dat autorizované osobě. Z tohoto monitoringu a dalších studií vyplývá následující: Jde se o starou ekologickou zátěž, kde je nenulové riziko kontaminace podzemních a povrchových vod. V současné době lze konstatovat, že kontaminace areálu přetrvává, ale k šíření do nejbližšího okolí a podzemních a povrchových vod nedochází,“ řekl nyní Deníku Nebeský a dodal: „Přesto se vedení města v letošním roce rozhodlo pro detailní průzkum kontaminovaného území a zadalo zpracovat rizikovou analýzu včetně návrhů možných řešení dané lokality. Závěrečná zpráva o průzkumu území a analýze rizik byla oponována ministerstvem životního prostředí, odborem ekologických škod a výsledek oponentního řízení byl předán na odbor životního prostředí městského úřadu.“
Jak vše dopadlo, se tedy můžete dozvědět 27. listopadu v 17 hodin v Družbě.