Velmi přísní byli na své radní deváťáci z měčínské školy. Kluci a dívky dali sice radnici velikou jedničku za pomoc škole, ale jinak starostovi a spol. příliš radosti zřejmě neudělali.

Co se týče kulturního vyžití, dětem se sice líbí akce pořádané kulturní komisí, ale postrádají kino, chybí jim pořádání koncertů rockových skupin a také klubovna, kde by se mohli scházet mladí lidé. V kategorii „sportovní vyžití“ dostali radní plus za pěknou, moderně vybavenou tělocvičnu, ale to dětem nestačí.

„Na malém hřišti s umělým povrchem nám chybí basketbalové koše a branky, chybí nám plácek na obyčejné hry – na fotbalové hřiště nesmíme. Chybí i koupaliště,“ připsali k hodnocení deváťáci. Těm se vůbec nelíbí, že někteří občané používají místo WC zákoutí na malém hřišti i na fotbalovém hřišti, kritizují i znečištěnou vodu v potoce. „V obcích by bylo vhodné rozmístit více odpadkových košů a chybí plastové přístřešky na autobusových zastávkách,“ navrhli další zlepšení měčínští školáci.

Největší kritice podrobili dopravní spojení, neboť podle nich je četnost spojů malá, zejména směrem na Klatovy, a chybí spojení na Skašov. „V některých obcích chybí obchod s potravinami,“ dodali školáci poslední výtku.

Radnici naopak udělili mimořádnou pochvalu za pomoc škole a za péči o zeleň.

Devátá třída ZŠ Měčín Vysvědčení

Pohled starosty na vysvědčení

Hodnocení práce radnice žáky naší školy ukazuje, že dnešní mladou generaci dění v naší obci zajímá, že vidí klady i zápory. Myslím, alespoň pro mě, že je to hodnocení inspirativní a určitě se pokusíme v tom dobrém pokračovat a to špatné napravit.

Z hodnocení je zřejmé, že spokojenost vcelku panuje s kulturním a sportovním vyžitím, určité výhrady jsou ke kvalitě životního prostředí.

Nespokojenost panuje s dopravní obslužností. Stejné problémy trápí i nás radní. Věříme, že kvalitě životního prostředí hodně prospěje výstavba ČOV, bez této investice není možné posunout Měčín trochu dál, udělat z něj městečko, kde se nám všem bude daleko lépe žít. V novém územním plánu je počítáno i s výstavbou koupaliště. Kino, obchody a četnost dopravního spojení jsou otázky vyloženě ekonomické a v dnešní těžké době těžko realizovatelné.

Velmi mě těší kladné hodnocení spolupráce města a školy, pevně věřím, že tomu tak bude i nadále. Věřím, že zájem žáků naší školy o dění v tomto regionu bude pokračovat a napomůže tak k lepšímu životu nás všech a možná i k lepšímu hodnocení práce nás radních.

Stanislav Skala, starosta Měčína