Město Horažďovice bude v letošním roce na pořádání kulturních akcí šetřit. Snížilo výdaje a omezilo tak pořadatele celé řady akcí v přípravě programů.
„I letos chystáme tradiční akce, jako květnové oslavy, Jmeniny města, Slavnosti kaše a mnohé další. Horažďovice v žádném případě nepřijdou o žádné tradiční akce, na které jsou zdejší obyvatelé zvyklí, jen se snažíme ušetřit výdaje za zbytečnosti a využít při organizování společenských akcí i vlastních zdrojů, zdejších souborů a skupin,“ informoval starosta města Horažďovice Karel Zrůbek.

„Snížily se výdaje na přípravu těchto akcí, které byly v minulých letech vyšší o rezervy, se kterými se dalo dříve operovat. Stanovili jsme prostě maximální strop nákladů, který nemohou pořadatelé překročit,“ pokračuje místostarosta Horažďovic Jan Burianek.

Přesto Horažďovice letos čekají změny. Již osvědčené Slavnosti kaše přijdou například o jedno ze svých lákadel, a to o kašovou bitvu, a omezeny budou také zámecké hudební slavnosti.

„Slavnosti kaše se v Horažďovicích začaly pořádat v roce 2007 jako připomínka krále Kaše, Rudolfa I. Habsburského, který zemřel právě při obléhání Horažďovic. Byl nemocen a jediným pokrmem, který směl jíst, byla právě kaše. Myslíme si, že kašová bitva proto není příliš důstojnou připomínkou českého krále a jeho smrti, a tak jsme po dlouhé diskusi na radě města i v kulturní komisi rozhodli, že kašová bitva nebude v letošním roce součástí těchto oslav. Při rozhodování jsme se opírali i o připomínky občanů. Nebylo to ale jednoduché rozhodnutí,“ pokračuje Buriánek.

„Když jsme před dvěma lety přijeli do Horažďovic na vodu, zjistili jsme, že jsou ve městě nějaké slavnosti a kašová bitva, které jsme se zúčastnili. Nikde jinde jsme něco podobného nikdy neviděli a byli jsme z toho nadšeni. Byl to pro nás všechny neskutečný zážitek, o kterém jsme všude vyprávěli s tím, že v Horažďovicích to prostě žije. Škoda že od takové akce chce město ustoupit,“ myslí si například účastníci kašové bitvy Eliška Koutná a Jiří Kodeš z Plzně.

„Kašová bitva byla prostě jedním z lákadel, jak přitáhnout veřejnost do našeho města. Určitě to byla atrakce,“ domnívá se horažďovický občan Karel Lukeš starší.

Také zámecké hudební slavnosti budou letos omezeny. „Zámecké slavnosti se konaly hlavně v sále zámku. Bohužel velké množství lidí a provoz muzea byly problémem a tak poté, co se stanovily podmínky a provozní řád, se musel program těchto slavností omezit na dva až tři koncerty ročně. Také oblíbené Ševčíkovy koncerty, při kterých se organizátorka snaží návštěvníkům nabídnout kvalitní program, budou nyní více využívat sálu hotelu Prácheň, ve kterém je úžasná akustika,“ dodal místostarosta města.