Ještě včera ráno se Františku Wiendlovi z Klatov chvěly ruce při otevírání krabičky potažené modrým sametem. „Vůbec jsem nečekal, že bych mohl být mezi oceněnými,“ říká muž a opatrně z krabičky vyjme Řád TGM III. třídy. V úterý, v den výročí vzniku samostatného Československa, ho převzal z rukou prezidenta Václava Klause. Včera vyznamenání ukázal ostatním členům klatovské pobočky Konfederace politických věznů.


Mezi 28 oceněných osobností z celé ČR se Wiendl dostal na základě návrhu tělocvičné jednoty Sokol v Klatovech společně se župou Šumavskou, jejímž členem je s přestávkami od roku 1929. „Říkal jsem si, že je nepravděpodobné, aby mě vybrali mezi oceněné. Od kolegů z Konfederace politických věznů totiž vím, že podobných adeptů, kteří by si zasloužili ocenění, je víc,“ vypráví Wiendl. „Jenže před třemi týdny mi domů přišel dopis z prezidentské kanceláře, že v nejbližších dnech obdržím podrobnosti k ceremoniálu na Pražském hradě,“ dodává.


Během celé slavnosti doprovázel Klatovana jeho syn. „Před samotným vyhlášením jsme se sešli s panem prezidentem a jeho manželkou. On si pak s každým z nás krátce promluvil a musím říct, že to bylo setkání velice příjemné. Pak už nás všechny odvedli do Vladislavského sálu, kam postupně přicházeli další hosté a doprovod všech oceněných,“ vzpomíná Wiendl.

Řádu T.G. Masaryka III. třídy si Wiendl velmi cení, zatím ale ještě netuší, kam si jej doma vystaví. „V první řadě jsem jej chtěl ukázat kolegům z Konfederace politických věznů,“ dodal Klatovan.


Slavnost v cukrárně


Do jedné ze svých oblíbených čtyř cukráren se chystá 93letý Jakub Blacký z Klatov. I on patřil k lidem, které Václav Klaus pozval k převzetí vyznamenání – Řádu TGM II. třídy.


A další z cenných ocenění, hned vedle apoštolského požehnání od papeže Benedikta XVI. pocházející z loňského roku, hodlá tento mimořádně vitální muž náležitě oslavit.


Zakladatel křesťanské demokratické strany a politický vězeň z 50. a 60. let patřil k nejstarším účastníkům slavnostního ceremoniálu. Na udílení vyznamenání jej do Prahy doprovázel Stanislav Antoš z Domažlic, který jej také za tamní křesťanskou demokratickou stranu navrhl. „Moc vám to na televizní obrazovce slušelo. Byl jste štramák v té nové košili a vázance a přitom se vám v očích leskly slzy,“ pochválila včera ředitelka Oblastní charity v Klatovech Marie Malkusová Blackého v jeho pokoji v Domově pokojného stáří v Klatovech, kde muž bydlí.


„Ještě teď se z toho nemůžu vzpamatovat. Vzpomínám na spoustu schodů všude kolem mě a pak také na velký potlesk, když jsem Řád převzal,“ líčil včera překotně své nejčerstvější zážitky Blacký. Řád T. G. Masaryka už našel své čestné místo v jeho pokoji, a to hned pod fotkou papeže Benedikta XVI.

František Wiendl

Narodil se 31. prosince 1923 v Klatovech. Vystudoval stavební průmyslovku v Plzni a po vojně nastoupil u stavební firmy Virth a Mašková až do svého zatčení v roce 1949. Odsouzen byl na 18 let do věznice na Pankráci. Po propuštění po necelých 11 letech pracoval v projekci Stavebního podniku v Klatovech až do svých 67 let. Jako vedoucí projektant se například podílel na rekonstrukci zdejšího muzea Dr. Hostaše. Od roku 1929 je s přestávkami členem klatovského Sokola a v současné době je předsedou klatovské pobočky Konfederace politických věznů.

Jakub Blacký

Narodil se 10. září 1915 v Luženičkách u Domažlic. V mládí byl člen lidové strany, spoluorganizátor protinacistické manifestace. Založil křesťanskou demokratickou stranu. Později byl odsouzen za velezradu, vězněn v Plzni, na Mírově a ve Valdicích. Po roce 1989 obnovil aktivity v lidové straně, pracoval v charitativních spolcích a v Nadaci Za staré Domažlice. Vloni mu jako výraz obdivu a poděkování za statečnost udělil papež Benedikt XVI. apoštolské požehnání. Je členem Konfederace politických vězňů, čestný občan Domažlic. V současné době žije v charitním Domově pokojného stáří v Klatovech.