V investování prý bude město v příštím roce opatrné.

„Uvažujeme o tom, že opravíme část stávající kanalizace v Čepicích, v Rabí doasfaltujeme komunikaci u chodníku na Budětice a dokončíme spojovací cestu od rybníčku ke Dvoru z důvodu výstavby nových rodinných domů. Uvažujeme také o tom, že ubytovnu TJ zastřešíme lehkým vazníkovým krovem s trapezovým plechem, neboť do objektu stávající střechou stále zatéká. Celý objekt je v havarijním stavu, a tak máme představu také o tom, že v přízemí vybudujeme 2 až 3 byty s rekonstrukcí jak vodovodního rozvodu, tak elektřiny a odpadů. Vyřešíme nově i jejich vytápění. Současně chceme do objektu hasičské zbrojnice zabudovat v kotelně výkonný automatický kotel, který by vytápěl jak celý objekt hasičárny, tak objekt ubytovny, kde by v druhém patře nadále zůstala klubovna, šatny s umývárnou pro fotbalisty a ubytovna pro 15 lidí,” informuje starosta Milan Leopold.

Požadavek hasičů v Rabí na instalování dvou sekčních vrat do hasičské zbrojnice, vyasfaltování prostoru před hasičárnou a zakoupení nové hasicí techniky v r. 2012 nebude podle starosty realizovatelný, neboť finanční prostředky ve výši 3 mil. korun bude město směrovat na jiné akce.